Postřehy

Volby 2014 v Hroznětíně

22.01.2013
Postřehy >>

 

 

Zpět

Komentáře

Naši zastupitelé si spletli toho kdo je volil.

S NÍŽE POPSANÝM PROJEVEM JSEM VYSTOUPIL NA PODPORU ŽÁDOSTI MANŽELŮ VOCHOKOVÝCH.
V polovině vystoupení jsem byl místostarostou přerušen, hodně nedemokratickým způsobem.
Pan Jánský se velice účelově zasadil o to, že se zastupitelé nedozvěděli to co jsem jim ve věci chtěl sdělit. Po velice emočním střetu pouze mezi mnou a Judr. Říhovou, v následném hlasování nikdo mimo mne, žádost manželů Vochozkových o regresní náhradu škody, nepodpořil.
Nejsmutnější na tom je, že během jednání nikdo ze zastupitelů nevznesl, byť jen jediný dotaz směrem k Judr. Říhové, nebo k mé osobě, případně k Vochozkovým, v tom smyslu aby si mohl udělal nějaký vlastní názor na věc. Prostě, absolutní nezájem o člověka a jeho problém. S něčím takovým jsem se ještě za 25 let nesetkal.

Přesný přepis mého nedokončeného vystoupení.
Dámy a pánové. To co zpracovala paní kolegyně Říhová, lze více méně, než za právní rozbor, považovat za právní názor. Jsem laik, ale jsem přesvědčen o tom, že v případě, že by se jednalo o právní rozbor, musely by se sporné věci posuzovat ve vzájemných souvislostech, a s odkazem na právní ustanovení. Rozhodně ne tak jednostranně v neprospěch manželů Vochozkových.

Doufám, že se paní Říhová nebude na mě zlobit, když prohlásím, že to co jsme dostali domů je pouhou obhajobou p. Malečka, potažmo města. Paní Říhová odkazuje na zákony, které při svém studiu použila. Neumím odhadnout, zda úmyslně, nebo pouze z nedbalosti, na dva hodně důležité zákony, zapomněla.
Je to zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, a zákon katastrální č. 256/2013 SB. Přitom správní řád ve vztahu k projednávané věci je stejně důležitý jako zákon občanský.
S plnou odpovědností si dovolím prohlásit, že tato skutečnost dle mého názoru,výrazně snižuje kvalitu právního „rozboru“.

Jediné čím lze částečně omluvit tento nedostatek, je to, že úkol, který na sebe vzala, je téměř nesplnitelný. Tuším, že v právnické mluvě se tomu říká, právní nouze. Já nemám právnické vzdělání, tak tomu říkám, na dlani chlup nenajdeš.
Od samotného počátku se tomuto případu pečlivě věnuji, a mohu s plnou odpovědností prohlásit, že p. Maleček, potažmo město ve věci převodu pozemků na Kraj neučinilo jediný krok, který by odpovídal zákonu, a byl v souladu s dobrými mravy.

Vlastně jeden ano. V souladu se zákonem o obcích, č.128/2000 Sb., byl, pro případné zájemce o koupi předmětných pozemků, záměr města pozemky darovat, vyvěšen. Trochu málo na to, že erudovaný právník doporučuje, žádosti manželů Vochozkových, nevyhovět.

Ono se vlastně ani nedalo očekávat něco jiného. Jako zastupitelka za SNK a věrná podporovatelka p. Malečka, vypracovala, přesně to, co po ní požadoval ten, kdo si právní rozbor vyžádal.
Tento můj názor, potvrzuje závěrečná věta, kde explicitně upozorňuje, že její stanovisko není právně závazné.
Pokud by se opravdu jednalo o právní rozbor, nebylo by možné, aby právní profesionál takové vyjádření, do dokumentu vložil. Pokud ano, tak v jiné úpravě. Ustanovení zákona nelze zpravidla zpochybňovat. Lze je ovšem hodně „ohýbat“ a vykládat tak jak Vám slovní zásoba dovolí.

Při čtení tohoto dokumentu mě napadl příměr. Představte si, že Vám zloděj vykrade dům. Vy přijdete k soudu a slyšíte obhájce zloděje, jak říká. Když by měl majitel vyšší plot, bezpečnostní zámek a dveře, mříže na oknech, tak by tam můj klient nevlezl.
Dost možná, že by tam zloděj nevlezl, a našel si nějaký jiný dům. Ale on Vám do toho domu vlezl. Přes všechny ty účelové řeči, je to prostě zloděj. Do cizího domu se prostě neleze.
S vysokou mírou pravděpodobnosti by si pan Vochozka, tuto nechutnou tahanici s městem ušetřil, kdyby opravdu dokončil vklad do katastru.
Byla to chyba, stejná jakou udělal majitel toho domu, když si nepostavil vyšší plot. Chyba p. Vochozky však nikoho neopravňovala k tomu, aby jeho a jeho ženu připravil svým nezákonným postupem o majetek.

Podle mého názoru p Vochozka udělal mnohem větší chybu, když uvěřil, že jeho občanská práva a práva ostatních občanů města Hroznětín, budou spravovat odpovědní a morálně způsobilí lidé.
Měl řádnou nájemní smlouvu, měl písemný příslib, že má právo přednostního odprodeje, měl zkolaudovanou chatu.
Podle p. Říhové však také měl každé ráno vstát a jít se podívat na úřední desku a ověřit si, jestli mu smluvní partner nehodlá tu jeho chatu darovat někomu jinému.

Pan Vochozka ani jeho žena, mimo té své slepé důvěry ve slušnost zastupitelů, neudělali nic, co by se příčilo zákonu.
A přesto se z čista jasna jednoho dne dozvěděli, že chatu sice mají, ale užívat si jí nemohou.
Když se s manželkou rozhodli dožadovat se svých práv, tak se dočkal pouze urážek.
Na místo omluvy je starosta města na veřejnosti ponižoval tím, že prohlašoval, že neplatili nájem, nebo daň z nemovitosti. Ten samý starosta, který v celé kauze neudělal jediný slušný krok, jediný krok který by byl v souladu se zákonem.
Manželé Vochozkovi jsou normální slušní lidé. Platili vždy řádně nájem a daň s nemovitosti.
Já osobně považuji za hodně lidsky zvrácené, že když se rozhodli, uplatnit svá práva, tak na místo omluvy, museli čelit aroganci ze strany všech zastupitelů za SNK 1.
Uvedené jednání těchto „ochránců“ práv občanů, mělo za následek to, že se našlo dosti velké množství spoluobčanů, kteří je hrubým způsobem osočovali z toho, že chtějí na tom vydělat.
Jednou z definic teroru je, že se jedná o nekonveční psychologický nátlak. Vy všichni, myslím tím zastupitele za SNK, jste na místo toho, aby se problém věcně vyřešil, jste přešli do útoku proti nevinným lidem. Tedy proti těm kterým jste slíbili, že je budete chránit. Vaše arogance moci měla za následek to, že p. Vochozka za mnou přišel, a sdělil mě, že již dál nebude o nápravu usilovat, a to proto, že je psychicky na dně.

Lhaní a vyhrožování p. Malečka ve zpravodaji, kolektivní veřejná dehonestace mojí osoby, slavila úspěch.
Volby jste vyhráli, a tím byl uspokojen Váš primární zájem. To je zisk politické moci nad městem. Chci uvěřit tomu, že toto Vaše uspokojení Vás povede k tomu, že k dnešnímu jednání budete přistupovat s určitou mírou odpovědnosti a s vědomím toho, že jste vázání svým zastupitelským slibem.

Slib jste dali občanům, a byli to občané, kdo Vás volil, ne město.

Měli jste každý z Vás možnost se podívat do zákonů, nebo se s někým poradit. Četli jste právní rozbor p. Říhové, za okamžik Vám sdělím svůj názor já. Proseděl jsem desítky hodin nad příslušnými zákony a předpisy. A to jenom proto, že chci napravit křivdu, která se Vochozkovým stala. Protože smlouvy a sliby se mají plnit.
Dovolím si Vás opětovně upozornit na LZPS, ústavy ČR. Je tam uvedeno, že nic nejde vyvlastnit bez náhrady, každý má právo vlastnit majetek, a každý má právo na náhradu škody pokud mu jí způsobil orgán veřejné správy.
Připomínám to proto, abych zdůraznil, že všechny zákony v tomto státě musí být v souladu s ústavou.

Dovolte mi, abych citoval dvě významné právní kapacity. Pan Judr. Skřepek říká, když je právo v souladu s rozumem, je přiměřené, jeho kolega Fiala ho doplňuje, právo by mělo vyjadřovat to, co cítíme jako normální lidé.
Zákony píšou právníci. Píšou je tak, abychom jim rozuměli co nejméně. Přesto se domnívám, že člověk s rozumem průměrného občana, je schopen rozeznat, zda v tom, či onom případě došlo, či ne, k porušení zákona.
Pravděpodobně mám rozum průměrného občana, protože tvrdím, že p. Maleček, potažmo město, v případě darovaní pozemku Karlovarskému kraji porušilo předepsaný úřední postup.

Zákon č. 82/1998, o odpovědnosti za škodu je ve zprávě p. Říhové citován pouze okrajově. Jedná se o judikát Nej. Soudu.
Především je potřebné zdůraznit, že tento výklad použil NS v souvislosti s výrazně odlišným případem. Pokud se tedy jedná o §18 uvedeného zákona, tak ten v odst. 1 a 2 uvádí kdo má právo požadovat regresní náhradu.
Ten zákon má poměrně veliký záběr, a jeho uplatnění plně vyhovuje žádosti Vochozkových.
Co mě ovšem nejvíce zaráží, je ta skutečnost, že p. Judr. Říhová popřela skutečnost, že mezi Vochozkovými a městem po podpisu smlouvy o nájmu, vznikl právní vztah. Právní vztah účastníky vzájemně zavazuje. Povinnost vyvěsit záměr na úřední desce, ve své dikci sleduje především zachovat rovný přístup veřejnosti v případě, že má někdo zájem z majetku města něco koupit. Vochozkovi nebyli žádní zájemci.
Čistě hypoteticky. Budete mít od města pronajatý dům. Z důvodu nemoci nebudete 15 dní doma, vrátíte se z nemocnice, a jste bez domu. A ty co jste volili, jako své zástupce Vám řeknou, dům již užívat nebudeš. Měl jsi možnost se vyjádřit k záměru. Vysel 15 dní na úřední desce. Pěkná hloupost, nemyslíte.
Pro p. Říhovou však zcela v souladu se zákonem.

Vrátím se k důvodové zprávě předmětného rozboru.
V úvodu p. Říhová připomíná územní plán. Nechápu, proč by Vochozkovi měli územní plán připomínkovat, když pořizovatel neoznámil žádnou změnu, která by se dotkla jejich práv v souvislosti s jejich nájemní smlouvou. Tak opravdu nevím?
Naopak město mělo za povinnost nahlásit na Katastru změny v kategorizaci parcel.

Je pouhou spekulací p. Říhové, zda by na předmětné parcele byla povolena změna užívání stavby.
Podstatné je, že nařídit odstranění stavby lze až po té, kdy stavební úřad nepovolí změnu užívání.
Nerozumím tomu, proč p. Říhová ve svém výkladu použila pouze ustanovení stavebného zákona č. 183/2006 Sb. o dočasnosti stavby, a proč jej nedoplnila dalším ustanovením o odstranění stavby. § 129, ods. 1, pís. f, uvádí, že odstranit stavbu lze pouze tehdy, když vlastníkovy stavby nebyla povolená změna v užívání.
Manželé měli smůlu. Město zvolilo postup, který je vyloučil z možnosti podat žádost o změnu užívání stavby. Když by město zvolilo standardní postup, a s Vochozkovými bylo jednáno jako s účastníky, tak Vochozkovi své právo uplatnili. Za naprosto irelevantní je nutné považovat vyjádření v tom smyslu, že by žadatele nezískali povolení ke změně k užívání stavby. Pan Maleček, a p. Hujsll to prostě vymysleli tak, že se Vochozkovi nemohli absolutně žádným způsobem nějak bránit.

Tvrzení, že se žadatele mohli dozvědět, že bude pozemek předmětem převodu na jiného vlastníka, je velice zavádějící. To jsou spekulace, které z pohledu práva mají mizivou důkazní hodnotu. Alespoň v tomto případě. Naproti tomu má právní váhu ta skutečnost, že žadatele byli jako nájemci na základě platné nájemní smlouvy, účastníky řízení. Tedy lze prohlásit, že jejich právo být přítomni u projednávání převodu pozemků na jiného vlastníka, nebylo možné naplnit pouhým oznámením záměru na úřední desce.
Ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. § 39, odst. 1, taxativně určuje komu a jakému účelu má zveřejnění záměru sloužit. Již jsem uvedl, že toto zákonné ustanovení slouží především k informování široké veřejnosti o záměru obce, prodat, směnit, nebo darovat majetek. Rozhodně se tímto obec nemůže vyvázat s povinnosti, že v případě, že na pozemku vázne právní stav, s účastníky kterých se toto týká, jednat samostatně. V případě, že se město domnívalo, že projednáním v zastupitelstvu lze převod na jiného vlastníka uskutečnit i s platnou nájemní smlouvou, měli Vochozkovi obdržet písemné oznámení o dni konání veřejného projednávání. Vzhledem k existenci písemného závazku ze strany města vůči nájemci, o jeho právu na přednostní odkoupení pozemku od vlastníka, bylo povinností města tuto záležitost s nájemcem předem projednat.
V případě, že by účastníci nenašli v ukončení závazku shodu, měla každá strana právo vyvolat správní řízení. Na tomto místě je nutné opět zdůraznit, že veřejné oznámení záměru na úřední desce nemůže z právního hlediska nahrazovat osobní jednání s účastníkem řízení. Občan nemá za povinnost sledovat dění na veřejné desce. Občan pouze zpravidla svým zástupcům důvěřuje.

Pokud žadatelé uvádějí, že zastupitele nebyli informováni o tom, že na pozemcích váznou nájemní smlouvy, tak tímto pouze upozornili na skutečnost, že se lze právem domnívat, že přijaté usnesení o převodu pozemku na jiného majitele bylo přijato v rozporu se zákonem. Zákon uvádí, že k platnému rozhodnutí zastupitelstva je nutné, aby rozhodnutí bylo přijaté na základě předepsaných informací. Zde si dovolím upozornit p. Judr., že zastupitelé mají právo před projednání věci na poskytnutí všech potřebných informaci. Zákon ukládá radě připravit podklady pro jednání zastupitelstva. Zastupitelé nemají za povinnost obstarávat si během týdne potřebné informace.
Tvrzení o absolutní neplatnosti smlouvy ze dne 8. 10 2007 nelze jinak než považovat za právní exces.
Přijde mě úsměvné, připomínat doktoru práv, že každá smlouva pokud jí jedna ze stran neukončí, je platná. Pravdě podobně p. Říhová chtěla odůvodnit to, proč v darovací smlouvě nebylo uvedeno, že na darovaných pozemcích vázne nájemní smlouva.

Vážené zastupitelky a zastupitelé, mohu Vás s plnou odpovědností ujistit, že p. Maleček a Hujsl jako statutární zástupci města zvolili v případě převodu pozemků způsob, který nerespektoval skutečnost, že na pozemcích trval právní stav založený platnou nájemní smlouvou, a dále písemným příslibem, kterým bylo Vochozkovým přiznáno právo přednostního odprodeje. Iveta a Václav Vochozkovi měli zákonné právo na to, aby město v řízení o převodu pozemků, jim poskytlo informace cestou osobního jednání, a nikoliv pouze veřejným oznámením.
Závěrem opakuji, že manžele Vochozkovi neudělali v celé záležitosti nic proti zákonu. To že nemovitost nebyla zapsaná ve veřejném seznamu nemohlo mít na věc žádný právní dopad. Naopak. Bylo na straně města do veřejného seznamu zapsat nájemní smlouvu.
Z toho co jsem uvedl Vám kolegyně a kolegové doporučuji, žádosti, tak jak byla podána v celém rozsahu vyhovět. Jaroslav Rovný

21.12.2014 | 23:10

PRO PANA RONEHO

Vazeny pane Rovny,
Toto je muj posledni prispevek.Prave jste se projevil jako pravy cesky politik,v jednom clanku dementujete co jste rekl v druhem,obracet fakta uz recene vam jde skvele a uz nevim co k tomu vic rici.Doufam ze si kazdy udela obrazek sam.Nicmene si vas vazim jako schopneho podnikatele.Ale jako politika ne.
S pozdravem R Šebelik
Nechci otevírat nový příspěvek, tak pouze poznámku. Lidé si dokáží přečíst, jestli jsem něco překroutil. Pouze jsem to upřesňoval pro Vaše lepší pochopení. Jinak mě mrzí, že si mě jako politika nevážíte. Mojí přátelé tvrdí opak. Prý jsem lepší politik než podnikatel. Čert aby se v tom vyznal. Ale jinak jsem rád, že se opět mohu věnovat důležitějším věcem než bylo to nekonečné vysvětlování. Tak, zas někdy. J. Rovný

08.10.2014 | 18:21

Doufám, že tomu se dá již rozumět

Pane Šebelíku.
Dospěl jsem k přesvědčení, že nechápete (nebo nechcete) nic z toho, co jsem Vám napsal.
Já jsem někde napsal, že jste v Hroznětíně nepodnikal?
Já jsem nenapsal, že obchvat je sci-fi. Já jsem napsal, že sci-fi je Vaše poznámka o tom, že nesu spoluodpovědnost za to, co se Vochozkovým stalo. Tedy podle Vás. Když někomu koupím kolo a on se na něm zabije, ponesu odpovědnost? Tak to snad opravdu ne. Jestli má někdo odpovědnost za to, že zmínění manželé do této chvíle přišli o majetek, a to nemalé hodnoty, tak za to je Maleček. Nikdo jiný. Je za tím Jeho arogance a bezohlednost. Proto také dělal možné a nemožné aby se to řešilo až po volbách. Poproste někoho, ať Vám vysvětlí (pokud to půjde) § 220 tr.zákona (por.povin.při správě cizího majetku).
Než něco napíšete, tak musíte pořádně číst. Jsme jediné sdružení, které říká, že vytvoří plán jak investory do města přilákat. Ten Váš nejlepší starosta nedokázal za dvě volební období, nechat zpracovat a schválit územní plán. Ten tolik schopný Maleček se následně za celé čtyři roky nedokázal ani na tento plán podívat, natož zpracovat rozvoj pro podnikání. Pane Šebelíku, učitelé potřebují k tomu aby mohli kvalitně učit vytvořit podmínky. Jak kvalitně se může například projevit tělocvikář, když se žáci nemohou nikde ani proběhnout. Pan Maleček měl čtyři roky projekt na hřiště na stole. Nedokázal ani jednou požádat o dotaci.
Ještě p. Koch. Nikde jsem nenapsal, že se dopustil trestné činnosti. Já mohu mít pouze podezření.
To, že se za jeho vlády proplatili miliony za práce, které se neudělaly, jsem opakovaně a veřejně říkal.
Tak, že jsem to nevytáhl pouze před volbami. Jenom jsem tomu dal písemnou podobu a přiložil k programu. Ale pro ty, kteří se trochu o dění ve městě zajímají to žádná novina není. Tak mě přestaňte stále něco jiného podsouvat. Ti lidé kteří opravdu, a to na rozdíl ode mne mají máslo na hlavě, na mě nenechají suchou nit. Nevíte, proč bych já měl mlčet? Nikomu netvrdím, že jenom já jsem ten správný a nejschopnější starosta. Jenom říkám, že ve srovnání s P. Kochem, ale především s p. Malečkem, nemohu nikdy prohrát. J. Rovný


08.10.2014 | 18:06

PRO PANA RONEHO

Vazeny pane Rovny,
Jste na omylu v tom ze jsem v Hroznetine nepodnikal,mel jsem tam v letech 2000-2001 reznictvi,to vam muze kazdy potvrdit,takze vim co lidi v Hroznetine dokazou.Za druhe problem zdejsi skoly je problem letity,uz kdyz ja jsem chodil do teto skoly byl zde nedostatek kvalitnich profesoru a to je uz 25 let co jsem tuto skolu opustil,takze to neni problem jen posledniho zastupilstva,vy to asi neumite posoudit,protoze v te dobe jste zde nebydlel.A za treti docela jste me pobavil tim tvrzenim o rychlostni komunikaci,to je to prave sci-fi.Kraj ma prioritu silnici mezi K.Vary a Prahou a ne mezi Ostrovem a Vresovou.Ale jako utopie je to pekne.Ja vam reknu co mi vadi na programech vsech uskupeni kteri kandidujou.Vsichni se vyhybate tematu cislo 1 a tim je zamestnanost v nasem regionu.Jak vsichni vime v nasem okoli ukoncilo provoz nekolik podniku.V Hroznetine masokombinat,v Ostrove skodovka,v Perninku fabrika na polstare a deky,v Abertamech rukavickarna,v Merkline porcelanka jede na pul plynu a zamestnanci se modli aby jeste nejaky cas vydrzela.Timto smerem by se mela ubirat energie nasich volenych zastupcu a meli by hledat investora ktery zde postavi novy podnik.Jezdim dost po republice a nebudu chodit daleko kdyz reknu jedte se vsichni podivat do Podboran a zeptejte se mistniho zastupitelstva jak to delaji ze tam prisli investori.To by regionu pomohlo daleko vic nez cely obchvat.
S pozdravem R.Sebelik

08.10.2014 | 14:00

Již na jiném místě jsem upozornil, že od 18 let jsem žil mimo ČR P.V.

08.10.2014 | 11:27

Pavel Vaněk

lumpi-ale lumpy,taky asi jako p Rovný neuznáváte i-y,nebo neumíte?

08.10.2014 | 10:37

Pro pana Vanka

Pane Vanku,take vas osobne neznam a musim vas ujistit ze take nesouhlasim s tim co se deje na uradech v nasi vlasti.Ja zadnej marast jak vy pisete nepodporuju.Jsem toho nazoru ze kde neni zalobce neni bohuzel ani soudce a to je ten nejvetsi problem v nasi zemi.A kdyz ma nekdo tu pravomoc to napravit mel by to udelat a ne koukat na to jak bude vypadat pred lidma.Ale nekoho jenom napadat a nic jineho nedelat je bohuzel takovou uz tradici ktera se deje .Je to jako stare arabske prislovi pes steka ale karavana kraci dal.
R.ŠEBELIK

08.10.2014 | 10:18

Nic nepochopil.

Pane Šebelíku, to není o tom jestli někoho stíhají nebo nestíhají. To je tom, že se najdou lidi kteří obhajují lumpárny a lumpi. A to je ten největší průšvih téhle společnosti. Neznám Vás, ale takoví jako jste Vy můžou za ten marasmus v republice a na radnicích. Pavel Vaněk

08.10.2014 | 08:25

Doufám, že to již bude stačit.

Pane Šebelíku.
Když již začnu s někým diskutovat chci zpravidla mít jistotu, že ten někdo na druhé straně je na takové úrovni, že bude schopen vnímat věci v souvislostech. Vzhledem k tomu, že si Vašeho otce Vážím, a nechci aby, jste si myslel o mě, že jsem nějaký ustrašenec. Tak tedy, odpovím, ač nerad i na Váš druhý příspěvek.
To, že se mi podařilo prosadit obchvat, na to jsem dostatečně hrdý. Investice 500 mil. Kč pro dvou tisícové město je v současné době dost unikátní. Napsal jste, že již v současné době v Hroznětíně nežijete. Již toto Vás diskvalifikuje na tolik, že bych se o tom s Vámi neměl bavit.
Hroznětín není, a to bohužel, žádná turistická destinace. Tedy, úbytek turistů nehrozí.
Po uzavření Jachymova pro vozidla nad 3,5 t., se dopravní průjezdnost zhoršila natolik, že ve špičce horko těžko přejdete. Situace by nebyla tak kritická, pokud by p. Koch a spol. provedli rekonstrukci náměstí výrazně jinak. Já jsem na dopravce vedl jednání, a tam kroutili hlavou. Pouze řekli, že tak jak si to město navrhlo, tak to odsouhlasili. Vaší frázi o zániku podnikatelů, hospod a obchodů jste převzal někdy z doby, kdy se budoval obchvat Ostrova. Pane Šebelíku, když vyjedete do světa tak zjistíte, že veškerá doprava vede mimo města. Náš obchvat bude v nedaleké budoucnosti navazovat na zrychlenou silnici, Věřesová-Chodov-N.Role-Děpoltovice-Hroznětín a Ostrov. Tak Vás snažně prosím, přestaňte napadat obchvat. Nic o tom nevíte. Vaše je tvrzení, že když by nebyl obchvat, nestalo se Vochozkovým to, co se stalo, je něco jako sci-fi, a svědčí to o Vaší pomatenosti. Je to asi jako, když bych si nekoupil kolo, tak jsem si nenatloukl. Je pouze jedna pravda. Když bych byl starostou tak se jim to nestalo. Já totiž vždy s lidmi jednám. Jestli máte opravdu zájem poznat co všechno p. Maleček způsobil , tak můžete přijít 9.10 do MSC v 17 hod. To, že jste se zapojil do předvolební diskuse s tím aby jste mě poškodil, o tom svědčí i další Vaše vyjádření. Vy jste našel v našem programu něco o Discontu?
Přesto Vám odpovím. Jděte mezi lidi v Hroznětíně a zeptejte se, jak se jim nakupuje. Tak Vás opět prosím, myslete vlastní hlavou a nepapouškujte něco o místních podnikatelích. Já jsem na rozdíl od Vás mezi ně dlouhá léta patřil. Až se Hroznětín stane pro nějaký discontní řetězec zajímavý , tak tady discont bude. A nikdo tomu nezabrání. A ještě jednou, a naposled k p. Kochovi. Říkáte, že každý starosta má máslo na hlavě.
Tak Vám otevřeně říkám, a opravdu to není vytahování, že já žádné máslo na hlavě nemám. Za 25 let co v dělám politiku, jsem si absolutně nic nezadal s nějakou nepoctivostí. A to je pro moje soupeře vždy velice těžký a nepřekonatelný problém, a pro mě veliká síla. Proto si mohu dovolit to, co jsem si dovolil, tj. ukázat na nepoctivé. Opět, a je mi to líto Vám musím připomenout, že nevíte, o čem píšete. Když jsem se začal, zajímat o to se stalo, tak se najednou ztratil stavební deník. To zásadním způsobem stěžovalo šetření o tom jaký kdo má podíl na škodě. Opakovat Vám, že v okamžiku kdy zastupitelstvo neodsouhlasilo podání trestního oznámení, neexistovalo žádné dobré řešení. Vše co jsem chtěl udělat a nakonec udělal, muselo být již s principu špatné. O tom jsem Vám již psal, a jak tak koukám tak zbytečně. Přijeďte do Hroznětína, a zeptejte se lidí kteří na předmětných stavbách pracovali. Budou Vám vstávat vlasy na hlavě. Pan Koch i p. Maleček mě mohou klidně žalovat. Určitě na to mají právo. Mohli to již udělat dávno. Jen nevím jak Vy by, jste dostával zpět do obecní pokladny 12 mil. Kč. Takový chytrák já tedy nejsem. Jestliže jsem opět vytáhl problém před volbami, tak to jenom proto, že to bylo nutné. Nenechám se donekonečna pomlouvat od lidí, kteří na rozdíl ode mne mají opravdu máslo na hlavě.
A ještě jedna maličkost. Vy o ní nemluvíte, ale já vás předejdu. ZDŠ je ve stavu kritickém. Rodiče vozí děti mimo Hroznětín. Ti co to zavinili si to ani nedali do programu. Pane Šebelíku, doufám, že jsem odpověděl vyčerpávajícím způsobem a již se nebudeme k záležitosti vracet. Nehodlám něco vysvětlovat po třetí. J. Rovný

07.10.2014 | 23:48

PRO PANA VANKA

Vazeny pane Vanku,
bohuzel a nebo spis bohudik v Hroznetine jiz neziju.Vy tady zminujete Hostivice a pana Ratha,to je snad uplne jiny pripad,tam to setri policie a jde to k soudu ,coz se tady bohuzel nestalo a nestane a tady je ten zasadni rozdil.
S pozdravem R.Šebelik

07.10.2014 | 22:14

ODPOVED PANU ROVNEMU

Vážený pane Rovný,
muj prispevek nebyl o prapagaci pana Malečka i když to tak vyznelo,byl to pouze muj nazor na kandidaty peti uskupeni,ktere usiluji v Hroznetine o moc.Vy tady porad vytahujete pripad rodiny Vochozku.Ano je to politovani hodne a obec vedena panem Maleckem by se k tomu mela postavit celem a nejakym zpusobem jim skodu vzniklou nahradit a omluvit.Ale podivejme se kde a proc cela ta situace vznikla.Cely obchvat je nejvetsi kravina co se mohla pro Hroznetin stat.Lidem u silnice mozna ulevi,ale zivnostnikum kteri podnikaji v obci moc nepomuze,lide budou obec objizdet a obchody a hospody to pociti.Myslim ze tak velky provoz v Hroznetine nebyl aby byl nutny obchat.A ted me vyvedte z omylu,nebylo to nahodou za vaseho vedeni kdy se rozhodovalo o tom obchvatu?Ja myslim ze ano a tudiz jste za veci ktera se stala Vochozkum vice ci mene spoluzodpovedny.Dalsi vec zde na strankach pisete ze se budete snazit do obce privest nejaky discont.A ja se ptam proc?To nechcete podporovat mistni podnikatele?
A co se tyce byvaleho starosty Kocha,urcite neni svatej, kazdy kdo byl a je ve funkci starosty ma maslo na hlave s tim s vami souhlasim ale stojim si za nazorem ze kdyz jste mel v rukach moznost podat trestni oznameni mel jste to udelat,dokonce to byla vase povinost a ne to vytahovat po 10 letech.Jestli byl spachan trestnej cin mel byt potrestan a ne nad tim zavirat oci.Kdyby byl trestny cin prokazan urcite by se nejakym zpusobem nasla moznost jak z vinika dostat penize zpet do obecni pokladny.Ted uz se s tim neda nic delat a vytahovat to pred volbama se mi zda tak trochu podle,hlavne kdyz toto jednani nebylo prokazane.Bohuzel v nasi spolecnosti plati presunkce neviny a to co vy tvrdite je uz jen pohopouha pomluva.Moc bych se nedivil kdyby po vas pan Koch pozadoval verejnou omluvu,alespon ja bych ji byt na jeho miste pozadoval.
A jeste jednou opakuji pana Malecka nepropaguji jen mi to nejak vyslo pri pohledu na lidi kteri jsou na kanditatkach.Bohuzel lepsi material tam nemame a tak musime vychazet z lidi kteri kandidujou a nejsem presvedcen ze to jsou ti nejlepsi kteri v Hroznetine bydli,ti maji rozum a do techto zabomysich valek se nehrnou coz je ovsem pro obec skoda,protoze by si zaslouzila mit schopne vedeni.
S pozdravem R.Šebelik ml.

07.10.2014 | 22:09

Bude mít v Hroznětíne do smrti prd.

Pane Šebelíku Vy jste jak ti poctivci v Hostivicích. Pan doktor Ratth ukradne miliony a oni by ho tam znova volili. Panenko skákavá co to v Hroznětíně žije za lidi. Pavel Vaňek, V. Rybník

07.10.2014 | 20:44

Když je i opice hezká

Přesto, že Váš příspěvek je propagací p. Malečka, jsem přesvědčen, že má být ponechán na stránkách Drbny. Na Vašem názoru lze totiž velice přesně demonstrovat to proč je naše republika semeništěm korupce. Pan Kotek ve Varech odhalil pověstnou losovačku. K. Vary budou vracet více 300 mil. Kč. Ve Varech je pozdvižení. P. Kotek čelí útokům. Viníci, co si nahrabali dostanou nějaké malé tresty a Vary budou bez peněz. Přesně opačně jsem se zachoval já, a je to opět špatné.
Každý průměrný čtenář z toho co jsem napsal, musel vyrozumět, že jsem dal v zastupitelstvu hlasovat o tom, zda podat trestní oznámení.
Byl jsem jediný, kdo byl pro podání trestního oznámení. Takže p. Šebelíku, z mé strany žádné zakrývání. Kolik by asi tak ten Váš nejlepší starosta za ten šlendrián tak dostal. Možná nějakou podmínku. Město by přišlo nejméně o 12 mil. Kč. A na mně by se valila vlna nenávisti. Byl bych za pitomce, jako dnes p. Kotek. A Vy by jste patřil k těm největším křiklounům. Pane Šebelíku, Vám je úplně jedno co se stalo, a jak jsem to řešil. Vy prostě chcete na Radnici Malečka a hotovo. A tak si ho volte. Je Vám šum a fuk, čeho všeho se dopustil. Nejste vůbec schopen domyslet jak to bude vypadat, když budou města a obce řídit takový lidé jako je Maleček. Nechci Vás urážet, ale napsat, že to je z mé strany vypočítavost, a že to co jsem napsal, ještě nemusí být pravda může jenom člověk s nízkou rozlišovací schopností. Opravdu se domníváte, že bych pro nějakou funkci, byť sebelukrativnější, podstoupil riziko, že budu nějaký čas chodit v teplákách.
Pane Šebelíku, nemluvte o nestrannosti. Nestranný člověk umí pojmenovat zápory a klady, nevšiml jsem si, že by jste něco dobrého o mě napsal. Váš favorit Maleček zneužíval svou funkci v mnoha případech, a opakovaně. Máte možnost se o tom na „ Drbně“ přesvědčit. Ještě jsem žádnému trestnímu oznámení nemusel čelit. Váš nejlepší starosta se staral tak, že ještě hodně dlouho budeme po něm muset opravovat to, za co město ještě při jeho starostování, utratilo hodně peněz. Kdybych já udělal jenom desetinu toho špatného, co ti dva, tak odjedu hodně daleko, a Hroznětínu se velkým obloukem vyhnu. Ale to Vám je úplně jedno. Kde chybí rozum, tam platí známé. „ Když člověk miluje, tak je i opice hezká. Když nenávidí tak je za opici i Claudia Cardinále“. Jsou lidé kteří mě nebudou podporovat, ani kdybych postavil v Hroznětíně chrám . Vy určitě patříte mezi ně. A s tím já nic nenadělám. Na štěstí tu jsou další, kterým není jedno, že se volení zástupci chovají k lidem přezíravě a arogantně. Opravdu bych Vám přál aby jste se dostal do situace Vochozkových. Zajděte si k nim, a pochvalte tam P. Malečka. Dostanete tak naloženo, že se nebudete moc hnout.
J. Rovný

07.10.2014 | 19:21

NAZOR NESTRANEHO OBCANA NA VOLBY V HROZNETINE

Dobrý den všem co čtou tyto stránky
To co sem ted napíšu berte jako pohled občana který sice pochazí z Hroznětína,má tam rodinu ale díky bohu tam už nebydlí a nemusí nikomu v tom krásnem městě pochlebovat a lezt do zadku.
Takže muj pohled na kanditaty které většinou znám osobně je:
SNK-NOVE TVÁŘE:nevím jestli si někdo dělá z občanů Hroznětína srandu a doufám že to sranda je,protože v tomto spolku jinak to nazvat nejde,jsem nenašel jediného schopného člověka který by mohl dobře vest tuto obec.At se na mě Roman Štětkář nezlobí ale tito lidé kteří většinu svého času tráví v JEDOVÉ CHÝŠI nejsou to nejlepší co tato obec nabízí.
KŘESTANI PANI VEVERKOVE:Paní Veverková uz byla starostkou, obci nijak neuškodila ale ani nepomohla.Marně jsem pátral v paměti co se za jejího pusobeni v obci stalo a nic mě v paměti neutkvělo snad jen to že se opravila bývalá fara a stal se z ni domov pro důchodce.Určitě je to pěkný počin ale pro obyvatele obce to skoro žádný přínos nebyl.Takže ani tady budoucího starostu nevidím.
KOMUNISTI:Tady je to jasne,kumunisty už u moci asi nikdo videt nechce a doufam že lidé budou tak rozumni a toto se nestane.
NÁŠ HROZNĚTÍN: spíš by se to mělo jmenovat TADY JE TO ROVNÉHO,původně jsem si myslel že je to dobry kandidát,ale po přečtení jeho volebního letáku ,kde popisuje jak přišel na podvod při rekonstrustrikci dvou obecních domů a jenom proto že mu bylo líto občanu tak to nenahlasi tak pěkně děkuji, ale takového starostu nechci.Vždyt podle zákona je dané že ten kdo kryje trestnou činnost se stává spolupachatelm.A ted si kladu otazku proč pan Rovný s tímto tvrzením vylezl až ted.Není to náhodou tím že už to je promlčené a nikomu nic nehrozí?Teda ani jemu?Ovšem za předpokladu že to co tvrdí je pravda ,ale o tom pochybuju.Protože a to není jen můj nazor pan Koch byl zatím nejlepší starosta jakou tato obec měla.
Takže mi z toho všeho vychází že nejlepší kanditat na budoucího starostu je současný starosta pan Maleček a lidi kolem něho,kteří už mají s vedením obce zkušenosti a zatim svojí práci dělaji dobře.
Tak to je asi vše co k tomu můžu řict.
S pozdravem Richard Šebelík ml.

07.10.2014 | 16:19

NOVÉ TVÁŘE

Když jsem se dozvěděl od jednoho z kandidátů „Nové Tváře“ , že jejich vedení připravuje volební program, tak jsem pouze lakonicky poznamenal, že to mají docela lehké. Vzhledem k tomu, že se sdružili pouze za jediným účelem, a to zabránit Rovnýmu aby se stal starostou, bude jim jako program stačit, když přes celou stranu A2 napíši velkými písmeny, STOP ROVNÝMU. Je dost pravděpodobné, že se nakonec mezi nimi našel alespoň jeden s trochou rozumu a přesvědčil ostatní o tom, že by to bylo příliš velké podcenění voličů, a že přeci jen bude nutné lidem něco slíbit.
A tak popustili uzdu své fantazii a na celou stranu umístili jména svých kandidátů. Je dobře, že na kousek zbylého místa se jim podařilo umístit zprávu, že jsou sdružení nové, a protože začínají, tak vlastně ani nevědí, co mají slíbit. A tak se rozhodli ujistit občany alespoň v tom, že budou akceptovat přání a podněty Všech. A protože slibem nezarmoutíš, tak Všem a Všechno. A tak se každý z nás může těšit na to, že jeho přání (jakékoliv), bude Radnice vždy akceptovat. Pod tíhou zmíněného programu jsem dospěl k závěru, že se sice jedná o NOVÉ TVÁŘE, ovšem s myšlením které bych zařadil někam do 50 let. My starší si určitě pamatujeme na hesla . ZLIKVIDUJEME REAKCIONÁŘE (myšleno Rovnýho). OBČANÉ JSME TU PRO VŠECHNY ! SPLNÍME VŠECHNO A VŠEM ! Tak to si tedy, mojí milí „přátelé“ z Nových tváří myslím, že ta původní myšlenka „STOP ROVÝMU“ byla o hodně lepší.

P.S. Nějaký prognostik od NOVÝCH TVÁŘÍ napsal, že ¾ voličů si přeje, abych vypadl. A tak si přeji , aby mu tato prognóza vyšla. Z 5 ti kandidátek 25 % hlasů, znamená 1 místo.
J. Rovný

07.10.2014 | 14:32

Paní Pospíšilová.

Bydlím, Krušnohorské náměstí 38, Hroznětín. Kde prosím bydlíte Vy?
Na Váš dotaz jsem odpověděl,a Vy jej opakujete. Mám docela hodně práce, a nehodlám se zdržovat s někým kdo pravděpodobně sleduje zcela něco jiného, než je problém Vochozkových. J. Rovný

02.10.2014 | 13:29

Paní "Pospíšilová"

Vaše existence je pouze ve vaší hlavě. Na váš opakovaný dotaz mohu ještě odpovědět. Vochozkovým a ostatním nájemcům bylo řečeno, že se ve věci pozemků něco připravuje. A, že do doby vyřešení nebudou platit nájem. Bylo to pouze, jak se říká per huba (typické pro p. Malečka). Proto, že zákon jednoznačně říká, že v případě prodeje má nájemce přednostní právo na odkup, nepovažoval, p. Vochozka za nutné se nějak dál o pozemek zajímat, a pouze čekal, až bude informován. Od r. 2014, kdy platí nový Obč.zákoník kde stavba tvoří nedílnou součást s pozemkem, se v případě narovnání vztahu musí vzájemně strany, odškodnit. To jenom na okraj, ono to je opravdu složité. Na druhé straně jsem doposud nenašel jediné zákonné ustanovení kde by město, případně kraj našly pro své jednání oporu v zákoně. Hanebný čin p. Malečka, notabene zastupitelstva, prozatím nelze nijak ničím omlouvat. Máte-li opravdu zájem se o věc zajímat, přijďte 9.10.t.r.,v 17 hod.,do MCS. Tam budou zastupitele o věci jednat. J. Rovný

02.10.2014 | 08:47

pro V.H.

Hezky jsi to o sobě napsal. Sám jsi jedna velká hloupost a tvá blbost je myslím víc než nekonečná. Tleskám ubožáku :D

01.10.2014 | 21:30

Tak jako dnes jsem se nepobavil už dlouho. Skutečně člověk žasne nad lidskou hloupostí. Já nikam nekandiduji. Tak nic nebudu řešit. Ani bezdomovce ani Vás.
Je to jak to píše Rovnej. Jste dva,nebo tři zoufalci a myslíte si, že někoho tady přesvědčíte. Věřím, že Vám po volbách sklapne. I když člověk neví. Lidská blbost je prý nekonečná. V.H

01.10.2014 | 20:20

VH

Nevidím důvod,proč by p Maleček nemohl bydlet ve sl. bytě,byl to vždy sl. byt a jelikož tu už není školník,bydlí tam starosta,není to žádný problém a když jste takový lidumil,vezměte si nějakého bezdomovce na byt,uděláte ušlechtilý čin

01.10.2014 | 18:29

Pro VH

Tak to vem do rukou ty a můžes stavět byty všem!!! Kolika bezdomovcům jsi dal bydlení ty že se oháníš? No schválně odpověz ....

01.10.2014 | 15:22

Ten kdo má občanům sloužit a bere k tomu od nich peníze, bydlí ve služebním bytě za pár švestek. A někteří z těch kterým má sloužit nemají ani kde hlavu schovat. To je fakt dobrý partner. V.H

01.10.2014 | 10:56

Pozor na starostu který si z občanů dělá partnery.

Nevím, zda si každý z Vás dovede představit situaci, kdy Anglický sluha řekne svému pánovy. Pane, velice mne potěšilo, že jste si mě vybral za svého sluhu. Za projevenou důvěru Vám děkuji, a slibuji Vám, že budu pro Vás dobrým, partnerem.
Což o to. Taková situace by mohla klidně nastat, a je dost možné, že by některý, hodně zvláštní lord, svého sluhu jako partnera mohl vnímat.
To by si ovšem naběhl. Takový sluha by, zanedlouho mohl začít uvažovat v tomto směru. Dnes jsem čistil boty Já, tak proč by zítra, nemohl, lord.
Také by se mohlo stát, že by někdy jindy nesdělil, svému pánovy, že získal, informaci o tom, že,
například hranice lesa, kam spolu chodí ha hon, se budou upravovat. No a co. Chvíli bude dusno, a pak zase klid. Vždyť jsou partneři, a mezi partnery to takto občas chodí.
Asi tak nějak vypadá partnerství v představě p. Malečka a spol.
Manželé Vochozkovi by mohli o takovém partnerství hodně, vyprávět. „Partner“ si nenašel ani 5 minut na to aby jim sdělil, že pozemek, který mají, v pronájmu se bude převádět na kraj. O kolik peněz je svým nezájmem, tento „partner“ připravil, jsem již psal.
Nedělám si iluzi, že by p. Maleček něco z toho, co jsem napsal, pochopil. Ale občané by měli.
Občané jsou ti kdo svým hlasem rozhodnou o tom kdo bude pro ně pracovat. A ten kdo bude vybrán, by si měl uvědomit, že má jednu velice , ale velice důležitou povinnost. Pracovat pro občany poctivě a odpovědně. Jsou to občané, kdo zastupitelé platí. Tedy, žádní partneři. A jestli jste někdo z Vás potkal arogantního starostu, nebo úředníka, tak jste potkali, někoho kdo si neuvědomuje rozdíl mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. J. Rovný

30.09.2014 | 16:35

Důležitá otázka.

Paní Pospíšilová, velice mě udivuje, že tento Váš příspěvek svým obsahem, zcela absolutně kopíruje můj včerejší rozhovor s jistým zastupitelem města, který má právnické vzdělání. Přesto nebudu zpochybňovat Vaší existenci, a to především proto, že sám osobně tento příspěvek vítám. K Vašemu dotazu. Proti Vochozkovým stojí v podstatě, pouze tato jediná otázka. Proč se nezajímali o to, že neplatí nájem? Je divné, že se nezajímáte o to, proč kraj neurgoval neplacení nájemného a zaslal výpověď z nájmu až tři roky po té co získal pozemek do vlastnictví, a notabene ještě v době kdy mu již pozemek dva měsíce nepatřil. Mohu Vás ujistit, že nikdo, tedy ani město, a ani kraj Vochozkovým nezaslal, žádné písemné vyrozumění o tom, že k předmětnému převodu pozemku došlo. A, že to byl pěkný kolotoč. Občané nemají za povinnost sledovat to co je na úřední desce. V případě, že zastupitelstvo přijme usnesení které se občana dotkne, bývá tento na to upozorněn. Jediné co se stalo, a ještě p. Malečkovi přitěžuje, je ta skutečnost, že někde na ulici (opět mimo úřad) sdělil p. Vochozkovi, že se připravuje převedení dotčených pozemků na stavební a, že až do vyřešení nemusí nájemci platit. Dále mu sdělil, že doufá, že se ta chata Vochozkových v novém zaměření do pozemku nějak vejde. Osobně této větě nerozumím. Nic méně, p. Maleček dále ujistil nájemníka v tom, že pokud nějaké změny nastanou, bude určitě informován. Tedy závěr. Pan Vochozka z těchto informací vyrozuměl , že město v případě nějakých změn nehodlá v žádném případě nájemce dotčených pozemků nějak obejít, nebo jinak poškodit. Vedle tohoto také nabyl dojmu, že jeho zákonné právo nájemce, na přednostní odprodej pozemku, bude zachováno. Prostě, ani Vás paní Pospíšilová, ani mě , by nenapadlo, že někdo kdo representuje naše město, a částečně státní správu, se zachová vůči občanovi města, tak hanebně. Jediné co bych já, na rozdíl od p. Vochozky udělal, že bych nedal na pěkné řeči představitelů města, a řízení o vkladu do katastru dokončil. Jenom si dovolím Vás ujistit, že posuzujeme-li, vzniklou situaci právním pohledem pouze Město- Vochozkovi, tak skutečnost, že stavba není zapsána na veřejné listině, nezbavuje město odpovědnosti. Město nemůže popřít, že o stavbě a její existenci vědělo. Skutečnost, že zápis do Kat.nemovitosti učiněn nebyl, svědčí pouze ve prospěch Kraj. úřadu.
Doposavad jsem situaci posuzoval jen v rovině toho, jak dalece bylo chování pana Malečka, bezcharakterní a neodpovědné .
Mohu Vás ujistit, že jsem se za dvacet pět let, co vykonávám různé funkce v zastupitelstvu, s takovou mírou arogance a bezohlednosti vůči občanovi, ještě nesetkal. A trvám na tom, že to bylo ze strany p. Malečka promyšlené tak, aby svého bývalého tchána o chatu připravil.
V případě právního posouzení celého případu, Vám mohu sdělit, že jsem strávil nad příslušným zákonem mnoho hodin, a nenašel jediný § který by svědčil ve prospěch p. Malečka, případně města. Nejsem ovšem právník, uvidíme jak to posoudí skuteční právníci. Zatím jsem pouze poznal téměř, zoufalou snahu případ na zastupitelstvu vůbec neřešit. Jsou totiž volby. Argumenty o tom, že to zneužívám ve svůj prospěch mohu odmítnout pouze tím, že jsem to nebyl já kdo situaci takto nějak načasoval, a že jsem to nebyl já, kdo ztratil u Vochozkových důvěru. Bylo by dobré, aby si občané uvědomili, že to co se stalo, a čas kdy to vyplulo na povrch, by měli vnímat jako určitou prozřetelnost. Pravděpodobně proto, aby si u voleb uvědomili, jak jedná, a jakou odpovědnost před občany má p. Maleček. Jak řekla p. Krejzová, to se může stát každému z nás. Protože p. Maleček má její podporu, vnímám toto její prohlášení jako významné varování. J. Rovný

23.09.2014 | 11:00

Dotaz pro pana Rovného

Vážený pane Rovný, dovolte mi jednu poznámku k problému manželů Vochozkových. Jmenuji se Jana Pospíšilová a i když nejsem hroznětínský občan, mám k Hroznětínu velmi úzký a vřelý vztah, sleduji jak oficiální stránky města, tak Hroznětínský zpravodaj, přečtu si i příspěvky na Hroznětínské drbně, do Hroznětína jezdím velmi často. Píšete, že Vochozkovi nevěděli o převodu pozemků pro Krajský úřad, ale pozemky převedlo Město Hroznětín Krajskému úřadu již v roce 2011, (viz. usnesení z 4. řádného zasedání MZ ze dne 12.9. 2011 - možno dohledat na úřední desce Města Hroznětín v archivu), jak je tedy možné, že o tom manželé Vochozkovi nevěděli? Komu platili nájemné po dobu těchto tří let? Nebo nájem neplatili vůbec? Přece vím, komu platím nájemné z pozemku, který užívám? Proto se ptám, neměl byste raději, než starostovi, spílat spíše manželům Vochozkovým za jejich liknavý přístup k vlastnímu majetku, byť postaveného na pronajatém pozemku, nebo právě proto, že postavili chatu na pronajatém pozemku. Děkuji za odpověď, s přáním pěkného dne Jana Pospíšilová, Karlovy Vary.

23.09.2014 | 08:38

Tak občané, co vy nato.

To co budete číst, to není přepis nějakého scénáře ze špatného filmu. To je příběh z Hroznětína. Příběh z města kde došlo v zastupitelském sboru k neskutečné koncentraci lidské arogance a bezohlednosti. Manžele Vochozkovy obdrželi dopis od právního zástupce Kraje potvrzující platnost výpovědi z nájemní smlouvy k pozemku. Nic více, nic méně. O chatě která na pozemku stojí ani slovo. A teď si pořádně sedněte. To budete koukat , jak to tento náš „charakterní a ctihodný“ p. Maleček vymyslel. V případě, že by jako zástupce města vypověděl Vochozkovým nájemní smlouvu, a to měl, tak by nájemníci měli 3 měsíce na to, dojít na katastr, a přerušené řízení o vkladu do katastru dokončit. No jo, to by ale potom měli Vochozkovy právo na odškodnění. A to p. Maleček zjevně nechtěl (opravdu hodný zeťáček) , a tak se rozhodl jednat. Zamlčel zastupitelům, že na pozemku vázne břemeno a získal, poměrně jednoduše souhlas zastupitelstva k převodu pozemku na Kraj. Ale Kraj také nechtěl Vochozkovým nic platit. A tak pozemek obratem převedl na jiného majitele, a po měsíci, v době kdy k pozemku neměl již žádné vlastnické právo, poslal nájemcům výpověď z nájemní smlouvy. Když by totiž kraj vypověděl smlouvu nájemcům v době, kdy mu pozemek patřil, mohli tito, stejně jako v případě výpovědi ze strany města, řízení o vkladu dokončit. V okamžiku kdy měl pozemek již nový majitel , předmětné řízení o vkladu, již uskutečnit nešlo. Chytré, ale hodně lidsky zvrácené. Jako z černé kroniky. Zloději vždy přijdou na nějaký šikovný způsob jak Vás okrást.
Pan Maleček si může být jist tím, že Vochozkovy se budou cestou práva domáhat odškodnění.
Neumím teď odhadnou o jaký právní dokument se opřou, dost možná, že i o ústavní právo. Nechci předbíhat, ale domnívám se, že město bude platit, a nový majitel pozemku(nikdo mu to nezávidí) získal díky arogantnímu a bezohlednému chování p. Malečka, s pozemkem, také chatu za 500 tis. Kč. A naši ctihodní zastupitelé paní Veverková, a pánové Krejza, Hujsl, Friesecký a Cipro o tomto průšvihu nechtěli ani jednat. A za aktivní účasti p. Krejzové a mlčení dalších se jim vlastně dostalo podpory.
A tak se docela těším na to, s jakým heslem do voleb p. Maleček se svojí družinou půjdou.
V roce 2010 slibovali, že město bude partnerem občanů. Na případu Vochozkových, bylo nám občanům demonstrativně předvedeno, jak takové partnerství v jejich provedení vypadá. A tak se docela těším, na hesla nová. Například jako je // Jenom s lidmi// a nebo,// s lidmi a nikdy jinak//. Buď jak buď. Lidé kteří kandidují s Malečkem na společné kandidátce, mají docela hroší kůži. J. Rovný

18.09.2014 | 10:18

Pasáček krav z kriminální minulostí by chtěl na RADNICI ???????? Rok 1964 – Rakovník – 18 měsíců nepodmíněně : Krádeže,přepadení na ulici,soulož z nezletilou – KRIMINÁL Libkovice …….Rok 1966 – Most – 15 měsíců nepodmíněně : Krádeže,výtržnost – KRIMINÁL Litoměřice………Rok 1972 – Janovice nad Úhlavou – 15 měsíců nepodmíněně : KRIMINÁL Vinařice ………Rok 1980 – Ostrov nad Ohří – Výtržnost,ublížení na zdraví ….. Rok 1984 – Ostrov nad Ohří – Výtržnost,procenta z platu …….a to tohle monstrum chce velit na radnici NAŠEMU HROZNĚTÍNU ????????????????? tak to teda sorry !!!!!!!!!!!

12.09.2014 | 07:42

Arogance jako způsob vládnutí.

Jsem majitelem chaty na V. Rybníku. A protože poctivě platím daň z nemovitostí,stejně jako další poplatky, dovoluji si popsat mou zkušenost z jednání z místním starostou p. Malečkem. Arogance spojená s absolutním nezájmem, to je to co toho pána representuje. Když zjistil,že nejsem přihlášen k trvalému pobytu, přestal jevit zájem o mé požadavky. Nešlo mě o nic moc. Požadoval jsem aby se pořádku a životnímu prostředí na V. Rybníku místní radnice trochu více věnovala. Ale protože nejsem volič, tak si své návrhy můžu strčit za klobouk. S tímto starostou na V. Rybníku shnijeme ve špíně.
Pavel Vaňek, V. Rybník

11.09.2014 | 13:41

Také již nebudu reagovat.

Pouze ještě menší dodatek. P. Dlouhá se dušovala, že Drbnu nečte. A najednou okamžitá reakce. Za druhé. Místostarostou bych se stal za všech okolností. Vycházím z toho, že SNK za Hroznětín krásnější nechtělo nic mít s Vámi a Vy sním. Tak prosím vás přestaňte již konečně plácat hlouposti. Pro mne to byla situace, z bláta do louže. I když mé rozhodnutí bylo špatně, tak s těmi druhými by to bylo ještě horší. J. Rovný

09.09.2014 | 08:13

Pane Rovný reaguji naposledy.Kdo si myslíte, že jste, že se pasujete do role Boha, který bude nařizovat co má ten druhý dělat a co si má myslet.Kdo Vás určil do role morálního vůdce, trochu skromnosti by Vám neuškodilo.Na osobní nenávisti jste postavil svoji kampaň. Mě nebudete nařizovat co mám a nemám dělat.Já se řídím svým rozumem a nepotřebuji našeptávače, co je správné a co ne.Nikdy jsem proti Vám nic neměla,ale teď už ano. Jste naprosto jasný diktátor, kdo má jiný názor zničit, kdo nejde se mnou jde proti mě.Neohánějte se tím,že Vám jde blaho obce,jde Vám jen o Vás.Je to stará pravda, která je, byla a bude, kdo se ohání tím, že to dělá pro lidi, dělá to jen pro sebe, někdo pro peníze , někdo pro moc.Ano, nevzala jsem funkci starosty, ale ne z důvodu toho, že bych se bála nějaké zodpovědnosti,ale z důvodu toho, že bych neustála útoky lidí, kterým nelze vyhovět.Určitě víte, že není nikdo takový, co by dokázal uspokojit všechny.No a kdybych to vzala, tak dneska tady nevedete nenávistné řeči, nedostal by jste se ani na místostarostu.Takže mě ani laskavě neodpovídejte, já o to nestojím, mám svůj názor a číst tyto stupidní útoky je ztráta času, to raději pleji na zahradě. Anna Dlouhá

09.09.2014 | 07:11

Paní Dlouhá.

Z Vaší reakce je cítit hysterie. Ponechám jako bezpředmětné, to zda jste něco psala, či ne. Připusťme, ovšem pouze hypoteticky, že jste tedy jen napsala. Pan Rovný si Jako jediný starosta koupil od města pozemek. Vzhledem k tomu, že při tomto prodeji nedošlo k porušení nějakého zákona, a městu nevznikla žádná škoda, lze se oprávněně domnívat, že Vy osobně zmíněný prodej považujete za porušení nějakého etického kodexu. Potom se Vás p. Dlouhá ptám, jak máte vlastně ta etická měřítka nastavená?
Nemůžete popřít, že jste věděla, že p. Maleček když odjel dovolenou, odjelo s ním i služební auto. Tedy správně řečeno, to auto po dobu jeho dovolené nebylo k nalezení. Také jste věděla, že p. Maleček v době kdy byl místostarostou neměl vlastní telefon a přitom žádnou částku za soukromé hovory do pokladny města neodváděl. Stejně tak jste věděla, že prodal p. Hruškovi kovová vrata bez souhlasu zastupitelstva, případně rady. Také jste věděla, že p. Hruška si natankoval plnou nádrž svého auta a p. Maleček mu to z městské kasy proplatil. A co na to Váš etický kodex? Nic! Stejné NIC z Vaší strany následovalo, když jste v pozici člena finančního výboru prováděla, řekněme jakési kontroly pro kontroly. Společně s p. Veverkovou jste si dávali velký pozor na to aby jste náhodou na něco závažného nepřišly. Za 4 roky jste nedokázali ani jednou zkontrolovat evidenci výdajů v hotovosti. Stačilo by pouze jednou a okamžitě by jste zjistili, že naši „ctihodní“ představitelé se velice často dostávali do rozporu s § 38, zákona o obcích. V tomto se uvádí. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně.
Po celou dobu starostování p. Malečka nikdo v našem městě při prodeji neplatí nájem. Došlo to tak daleko, že i při tak lukrativní záležitosti jako je prodeji ryb odpustí prodávajícímu náklady za vodu a elektřinu. To je něco tak neskutečného, že mě to rozum nebere. A potom se nelze divit, že všichni ti které p. Maleček zvýhodňuje jsou jeho voliči. Nebo, jak se vyrovnává Vaše etické cítění s tím, že si p. Maleček pronajal služební byt ve škole, na místo toho aby si nějaký koupil, třeba i z majetku města.
Paní Dlouhá, Vám se podařilo stát se do jisté míry jakousi ikonou místní politiky. Máte několik dobrých lidských vlastností pro které si Vás vážím a vážit nepřestanu. To ovšem neznamená, že Vás současně s tímto přestanu vnímat jako politického pokrytce a něco jako, maloměšťáka.
Když jste měla stát starostkou, tak jste tu odpovědnost odmítla. Když jste slíbila, že budete dbát na to aby se s penězi občanů nakládalo poctivě a odpovědně, tak jste nic proto neudělala. Dnes opět svou kandidaturou podporujete na starostu člověka který se v této funkci z hlediska dodržování mravních zásad a poctivého nakládání z penězi občanů, jednoznačně neosvědčil. Našim spoluobčanům, vědomě a hrubým způsobem přivodil velmi vážné komplikace.
A Vaše maloměšťáctví? To lze spatřovat v tom, že se hodně těžko srovnáváte s tím, že jsem se jako starosta nikdy nedopustil něčeho špatného. A proto, že proti mně nikoho srovnatelného nemůžete postavit, tak si říkáte, když ne ten náš, tak ani on.
A, že mě nemáte Vy a Vaši souputníci rádi, to není nic nového pod sluncem.
Prostě jsem do té vaší partičky, kde ruka ruku myje, nezapadl. Pravděpodobně to bude tím, že mám na rozdíl od Vás výrazně odlišnou představu o tom jak se má provádět správa věcí veřejných.
J. Rovný

09.09.2014 | 03:29

Pane Rovný,laskavě mě vynechte z Vašich nechutných spácaných hámot.Já jsem nikdy nic nenapsala bez toho, abych se podepsala.Tuhle stránku nevyhledávám a ani nečtu. Byla jsem upozorněna, že se do mne navážíte, takže reaguji.Já jsem nikdy nikoho nepřesvědčovala a ani nikomu nevnucovala názor, který mám. Za tím co jsem kdysi napsala,že nikdy žádný starosta neodkoupil od obce pozemek a pak ho prodal, si nadále stojím. Tečka.Ostatní co plácáte mě nezajímá a vyprošuji si pojmenování hrdinka z trafiky. Já Vás taky neoslovuji hrdina z kvelbu. Dlouhá Anna

08.09.2014 | 06:12

Opět pozemek.

Když jsem ukázal jak Finanční výbor prováděl 4 roky kontrolu, tak jsem opět mířil přesně. Z počátku kdy vznikla Drbna, se paní Dlouhá pokusila veřejnost přesvědčit, že jsem výhodně koupil od města pozemek a tem potom s velkým ziskem prodal. Je zajímavé, že teď před volbami je opět pozemek na scéně.Jenom s tím rozdílem, že se již naše "hrdinka" z trafiky nepodepsala.
Tak, že mě nezbývá než si případ zopakovat. Když jsem prováděl kontrolu komunikací na V. Rybníku, narazil jsem na zpustošený pozemek. Bylo to proto, že nájemce se o pozemek delší čas nestaral. Město mu vypovědělo nájemní smlouvu a pozemek nabídlo k prodeji. Nabídka byla umístěná na úřední desce, a kdokoliv z občanů se o prodej mohl ucházet. Žádný nájemce se nepřihlásil. Měl jsem v plánu si na důchod pořídit chatu a tak jsem se přihlásil. Všichni zastupitelé mě prodej odsouhlasili,včetně p. Dlouhé, a to za cenu kterou jsme měli pro lokalitu V. Rybníka určenou.
Vzhledem k tomu, že jsem si byl vědom toho, že se najdou lidé kteří by to mohli zneužít, zavázal jsem se,že daň z převodu nemovitostí, kterou vždy platilo město v tomto případě zaplatím já. Tak se stalo, že běžný občan by zaplatil 228 tis.Kč, já jsem zaplatilo 3% více. To znamená, že pozemek jsem o proti jiným, koupil nevýhodně. Ten pozemek byl ze 2/3 močál. Začal jsem pozemek zavážet zeminou, aby šlo na něm stavět. Najednou se objevila kontrola ze životního prostředí a našla na pozemku vzácného skokana zeleného. Obdržel jsem zákaz zavážet. To znamenalo, že nebudu ani stavět. Jenomže v té době jsem již měl navozeno 300 tun zeminy (1 tuna = 250 Kč). Počítat umíte. K tomu jsem pozemek 4 roky udržoval. Pravidelně sekal a zbavoval kamenů. Když jsem zjistil, že za vším byla závist a udáni, tak sem se rozhodl pozemek prodat. Věděl jsem, že já stavět nebudu a ty nervy mě za to nestály. Jenom poznamenám, že nový majitel pozemku má již postavený rodinný dům, a to i se zeleným skokanem. Pozemek jsem prodal za 350 tis.Z tohoto jsem zaplatil 3% daň z převodu, to bylo 10,500 Kč Kč. Tedy 339,500 tis. A teď počítejte se mnou moje výdaje, 235+75+30 (pravidelná údržba)= 340, to znamená, že ten tak zvaný výhodný prodej mě nevynesl absolutně nic. Vážení čtenáři, jste svědky neskutečného zoufalství těch kteří vědí, že v okamžiku kdy se stanu starostou, se jim uzavře cesta po které jim proudily různé výhody a dokonce i v mnoha případech neoprávněné finanční odměny. Za 4 roky co Drbna existuje nenašli tihle "hrdinové" ani jediný prohřešek kterého bych se ve funkci dopustil. Naproti tomu Malečka raději ani nekontrolovali. Věděli určitě proč. Ono když nevíte, tak prostě nevíte. To v takovém případě není žalobce ani soudce. Vážení občané pro věrohodnost toho co jsem zde napsal, učiním prohlášení. Když p. Dlouhá, nebo někdo jiný dokáže, že to co jsem napsal o tomto pozemku není pravda. Tak okamžitě odstoupím z kandidátky. Tak mojí ubozí "přátelé", máte možnost se mě zbavit. Najde se ještě někdo kdo by po tomto prohlášení pochyboval o mé poctivé práci kterou jsem jako starosta vykonával. Věřím, že nikdo. A proč již nejsem starostou. To je jednoduché. Ti co dnes město řídí o poctivosti mluví jedním dechem, ale v praktickém životě se tím vůbec neřídí. A poctivého člověka vedle sebe nesnesou. J: Rovný

06.09.2014 | 10:17

Nechce se jim.

Občas se objeví nějaký anonym. Jsou to pouhé vulgarity a žádný rozumný argument. Chápu, že se našim některým zastupitelům, od korýtek nechce. A zrovna teď když jim to začalo sypat. Když zde píši a kritizuji jsem si vědom toho, že to ty do kterých se terefím bolí. Ale já jsem je varoval, že tím, že nechtěli dovolit abych je kontroloval z pozice předsedy finančního výboru, si nějak nepomohli. Já jsem člověk který, pokud se mu stala křivda, se vždy bude usilovat aby se napravila, a tudíž je zcela pochopitelné, že se nikdy nevzdá. Tak pište. Ale slušně a s podpisem. J. Rovný

05.09.2014 | 12:26

byt školníka

Doma ? Maleček má nějaké doma ? Nemyslel jste služební byt ? Tomu neříkám doma tam mu patří jen pár věcí které uveze na jedné kárce ! Velice pochybuji , že po rozvodu a vypořádání něco ušetřil .j.Bělohlávek

01.09.2014 | 19:17

Několik poznámek k vobám.

V Hroznětíně kandiduje celkem 5 uskupení. Tradiční Lidovci,KSČM, SNK 1, SNK-Nové tváře, a nezávislí kandidáti-Náš Hroznětín. Dovolte mi menší komentář. U Lidovců a KSČM si nelze nevšimnout, že ačkoliv jsou tradičně spojovány se starší generací, působí jejich dnešní kandidátky vedle SNK 1 (říkejme Malečkovci) jako kluby SSM. Za to parta Malečkovců vedle nich i ostatních jako spolek dosluhujících veteránů. Na tomto se ukazuje, že lidé kteří si navykli na zastupitelská křesílka, se v žádném případě nehodlají svých různých výhodiček vzdát. A proto, že nabídka neodpovídala poptávce bylo nutné založit družstvo B. A tak tu máme Nové tváře. S pohledu zkušeností s komunální politikou zcela jistě. Jinak jde o jakousi obnovu Národní fronty. Když budete volit Malečkovce a nebo Nové tváře je to úplně jedno, nečekejte žádnou změnu. Nové tváře vznikly ze dvou důvodů. Za prvé, chtějí získat ty hlasy které nebudou volit ani Malečka a ani Rovného. Za druhé. Jsou to především návštěvníci rest. na Hřišti. Tam panuje téměř panická hrůza z toho když by se Rovný stal starostou. Oni totiž nevědí jak by ten pořádek na hřišti udržovali, a tak podpoří Malečka. Tomu totiž na rozdíl ode mne ten bordel nevadí.Jediné, co je na Nových tvářích zajímavé je to, že jsou o něco mladší než Malečkovci. Jinak jak již jsem řekl. Primárním zájmem tohoto uskupení není to aby byli zvoleni. Hlavním cílem těchto lidí je to, aby nebyl zvolen Rovný. A máme tu Náš Hroznětín. Absolutně nejmladší kandidátka. Velice vyvážené spektrum lidí všech věkových kategorii, lidí ze všech oblastí lidského konání. Určitě u těchto kandidátů nenajdete jediného který by se zpronevěřil zásadním lidským hodnotám,jako například úcta k lidem a rodičům. Jsou to kandidáti, kteří až na mojí výjimku nepůsobili nikdy v komunální politice. Volič najde lidi vzdělané, podnikavé, řemeslníky a vedoucí pracovníky. Také tam najdete kandidáty kteří se dlouhodobě podílejí na veřejném a polkovém životě v našem městě.. Mohu jednoznačně prohlásit, že nadějí na skutečnou změnu při řízení města a úřadu představují pouze nezávislí kandidáti-Náš Hroznětín a KSČM. J. Rovný

31.08.2014 | 12:05

Letáček.

Ten text mě zaujal. Prý budou provádět volební kampaň v přátelském duchu. To nemusel zdůrazňovat. My také budeme dělat kampaň v přátelském duchu, akorát, že budeme zveřejňovat všechny ty podivné kousky p. Malečka a Hujsla. Veřejnost má právo vědět vše. Jak se říká, nic nezamlčovat a mluvit pravdu. Jenom by mě zajímalo, zda p. Maleček zaplatil kopírku a poštovné ze své pokladny co má doma, a nebo ze své externí pokladny kterou si zřídil na městském úřadě. J. Rovný

27.08.2014 | 13:16

Informace

Když jsem si na místní poště bral letáček s titulem "Informace" tak jsem byl zvědav, o čem že nás město informuje. A ono ne. Jde o informaci, že bylo zaregistrováno Sdružení nezávislých kandidátů, jeho složení a výzva, abychom správně volili.
Jaroslav Šťoural

27.08.2014 | 07:06

Za odvahu díky

Ivetka by si za odvahu zasloužila pochvalu, ono diskutovat s někým o kom nic nevíte je opravdu velice nepříjemné. Je pouze škoda, že ti kteří se pohybují v její blízkosti jsou stejní zbabělci jako ostatní anonymové. Osobně bych pana Krejzu za jeho práci u hasičů pochválil. Je pouze škoda, že jako radní společně se svou ženou, coby zastupitelkou podlehli své hamižnosti a za těch málo „drobků“ které jim Maleček s Hujslem občas nasypou přišli o svou čest a ztratili odpovědnost před občany.
Jestli si říkají, že hlupák dává a, že hloupější kdo nebere, tak jsou na velkém omylu. Ten „hlupák“ který dává ví přesně co dělá a nechá si ty své drobné dárečky řádně zaplatit. A tak se stále plácáme v tom marasmu plného korupce a zneužívání veřejných funkcí. Nadáváme na ty nahoře a to co se kolem nás děje nechceme vidět. A nejhorší na tom je, že na lidi kteří se snaží chovat slušně kydáme jenom špínu. Asi to bude tím, že slušní lidé kteří si z veřejné funkce nedělají soukromou živnost vypadají v dnešní době tak nějak jinak. A jsme u toho. Kdo jinak vypadá, tak musí být nutně i jiný. A tak hurá na něj a zlikvidovat. Prostě rozmnožování těchto lidí není stále nějak žádoucí. J. Rovný

22.08.2014 | 21:48

Pro Romana

Milej zlatej, to jste se teda navážel do mého otce!! A upozorňuji Vás, že to bylo naposled! Nic o hasičích nevíte, kdyby jste na ně chodil, pak by jste mohl teprve něco posuzovat!! Nepište sem laskavě blbosti! Jste ubohej, když se ani nepodepíšete, máte snad ze mě strach? Víte co, já se Vám směju a je mi Vás upřímně líto...!! A tím končím tuto konverzaci, protože s Romanem bez přijmení já nemám chuť tu o čemkoliv diskutovat! I. M.

22.08.2014 | 20:50

Ráda bych si s vami popovídala osobně. Ještě jste mohl dopsat vaše příjmení.

22.08.2014 | 20:13

A oveřil jste si, že využíval hasičský vůz. IM

22.08.2014 | 20:09

Takže jestli jsem pochopil dobře : podnikám , přisaju se na Malečka a ten mě dovolí zadarmo prodávat občerstvení na oslavách města a pak za to dostanu jěště 10 tisíc ? Roman

22.08.2014 | 18:28

Milá zlatá nevšiml jsem si , že bych psal o Vašem otci ....
Jestli jsem se nějak otřel o pana Krejzu myslela jste tím , že pro dobrovolné hasiče vykonal jen samé dobro a bez něj by ani nebyli ?
Nebo jste myslela ty kšeftíky jako byla pěna před Tescem v Mariánských Lázních ? Roman

22.08.2014 | 18:24

Pro Romana

Jelikož je tato stránka ztráta času a vůbec sem nechodím,tak mě někdo odkázal na určitý příspěvek,který jste sem napsal. Velice mě tento příspěvek nakrknul a musím na něj bohužel reagovat. Ráda bych věděla Vaše příjmení,když zde píšete taková silná slova na mého otce jako,že si bude vozit zadnici v novém autě. Co vy si vůbec dovolujete o něm takhle psát! Kdyby u Vás hořelo,tak mu můžete líbat ruce za to,že tu zadnici zvedl a v tom novém autě vůbec přijel Vám pomoc. Nehledě na to,že to auto je pro všechny občany Hroznětína,když se něco stane. To co tu píšete je pouho pouhá závist! On má ve své firmě dost aut, které má k dispozici a nemá potřebu využívat hasičské auto! Jestli Vy nemáte auto a máte potřebu ho tady špinit,tak je mi Vás líto. Myslím,že pro hasiče dělá víc než dost! Iveta Michalisková

20.08.2014 | 21:09

Je to trochu jinak.

Pane Karle, kolik si pánové nasmlouvali to opravdu nevím, určitě to méně než loni nebude. Celá ta záležitost kolem kandidátky p. Štětkaře má totiž poněkud jiné zaměření. Pan Štětkař má svůj byznys a tomu bezesporu rozumí. K tomu aby si své obchody udržel potřebuje nejen širokou síť dodavatelů ale také, a to především hodně odběratelů. Město je nejen výborný odběratel, ale také poskytuje významný prostor na kterém se pohybují další hráči.
Tento prostor je nutné z pohledu p. Štětkaře za každou cenu udržet.
Naši "stratégové" dospěli k závěru, že ne každý odpůrce Rovného bude automaticky volit Malečka. A asi to tak i bude. S pomocí neuspokojené p. Krejzové (u Malečka již pro ní místo nebylo)došli k závěru, že hlasy které by Maleček nedostal získají oni, a jejich případní zastupitelé potom Malečka samozřejmě podpoří na starostu. Pane Karle, v Praze také nevládl Bém, ale Janoušek, Ritig a spol. V Hroznětíně také nevládne Maleček. On jenom z pozice starosty zařizuje vše tak aby ti co skutečně ovládají město byli spokojeni. Oni potřebuji Malečka tam kde je, a tak na krátký čas (v době voleb) spojí síly. Až ho tam budou mít, tak se v klidu budou další 4 roky věnovat svému "byznysu". A co občané a program ? Takto tihle lidé neuvažují. Proč by se 4 roky s tímto trápili. Říkají si, lidé jsou od přírody tvární. Příště tu "masáž" trochu pozměníme a potřebné hlasy opět budou. Už mnohokrát lidé dokázali, že se tito vykukové přepočítali. Chci uvěřit, že tomu tak bude i v Hroznětíně. J. Rovný

19.08.2014 | 22:38

Štětkař

10 tisíc za minulý rok ? kolik si nasmlouval s kámošem Martinem za letošní oslavy ? To se nedivím , že bude kandidovat pochopil kde jsou peníze , šlo to jednou , podruhé ...proč by to nešlo pořád .Karel

17.08.2014 | 17:49

Pane Rovný, už jim tečou nervy. Tak, že houšť a větší kapky.

16.08.2014 | 15:14

Trochu vám nechám ať si užijete to své "hrdinství"

To jsem se zase pěkně trefil do černého. A představ si ty anonymní ubožáku, že mám takových tref ještě mnoho. Rozhodl jsem se tě ihned nevymazat, a to proto aby si čtenáři mohli udělat představu o tom jak vás to zloděje pěkně bolí když se veřejnost dozvídá jak si s městské pokladny debužírujete. Hádej komu lidé věří více. Tomu kdo se pod svá tvrzení podepíše, a nebo tomu kdo srší nenávist a zlobu anonymně. J. Rovný

16.08.2014 | 09:14

p Rovný-křivák

Slušným lidem se z vás dělá zle,házíte na všechny špínu a přitom jste největší špína vy sám.Vnucujete se ,a přitom až na pár ožralů si z vás dělaj i ti důchodci srandu.CHcete si jen vylepšit svůj důchod.Dejte už pokoj zalezte někam do díry a tam nadávejte ,když se v tom tak vyžíváte.

15.08.2014 | 21:04

To se nám to hoduje když to občané platí.

V době kdy jsem byl starostou se vydávala při městských slavnostech na občerstvení pro sponzory, pomocníky (hasiči) a účinkující umělce částka kolem 5 tis., a mohu každého ujistit, že všichni odcházeli maximálně spokojeni. Při nahlížení hotovostního vydání městské pokladny za období 2011-2O13 jsem zjistil, že částka se od roku 2011 hodně zvyšovala a v roce 2013 se již vyšplhala na 16 tisíc. Tak, že si vedle sponzorů a umělců, zadarmo debužírovali vyvolení(voliči) p. Malečka. Naši občané si určitě všimli, že monopolním dodavatelem téměř všech občerstvovacích akcí ve městě je p. Štětkař, tak tomu je i při uvedených slavnostech. Z uvedené částky vyúčtoval p. Štětkař městu 10 tis. a vůbec se neobtěžoval doložit jakým způsobem k té částce dospěl. Jen tak asi pro oko byla částkou 1 tis. připuštěná restaurace Kino. Aby toho nebylo málo zajel p. Maleček do Makra a nakoupil další lahůdky za 5 tis. Přičemž některé produkty v nakoupeném množství jsou v takovém podezření, že si troufám říci, že obohatili jeho domácí stůl. Jako podnikatel jsem vždy pro daňové účely musel zboží pro vlastní spotřebu s faktury vyškrtat. S tím si ovšem p. Maleček hlavu nedělá. On se totiž ve své funkci řídí typicky českým příslovím, co je doma, to se počítá. A pány Krejzu, Frieseckého a Pučila to také nezajímá,oni si na své přijdou zase jindy. A finanční výbor? Paní Veverková a Dlouhá možná ani nevědí, že uvedené slavnosti platí město. Dovolím si dodat, že za 16 tisíc v kterékoliv plně obsazené Hroznětínské restauraci hodují a pijí hosté 2 dny. A nemusí se nějak žinýrovat. Je to opravdu hodně jídla a pití. A tak na konec pouze poznamenám, že ti co u koryt mlaskají a neberou si ubrousky by si měli uvědomit, že přežírání škodí zdraví. J. Rovný

15.08.2014 | 10:46

Volby v Hroznětíně by měli být každý rok .když se podíváte kolem sebe je to tu jedno velké staveniště ... Co ale pan starosta Maleček dělal v předchozích 3 letech je mě záhadou. Jindra K.

13.08.2014 | 21:53

Je to fakt hustý.

Jako když se volil president. Člověk se bál říc, že bude volit Zemana. Fandové Karla s čírem hned na něho řvali, že je blbej. To musí mýt Maleček a jeho přisluhovači hodně nahnáno. A tak doufám, že to dopadne jako v té presidentské volbě. Václav H.

13.08.2014 | 19:37

Pro Františka (Pitomce)

Někteří lidé se za své jméno stydí. Jmenovat se například Pitomec by mě též vadilo. Všiml jste si Františku P (Pitomče), že všichni ti mojí kritici píšou anonymně. Jakou to má asi pro občany hodnotu ? Tak dalece vy ovšem neuvažujete, na to nemáte potřebné mozkové buňky. Každý kdo ve veřejné funkci dokáže řešit problémy si nutně nadělá i nepřátelé. Já jsem nikdy nebyl alibista. Nepotřeboval jsem různé komise, ani policii.
Politika Malečka nás stojí hromadu peněz. A všichni ti kteří je dostávají jsou mu zavázání a vděčnost mu projevují svým hlasem u voleb.
Tak, že určitě vás bude dost kteří budete volit Malečka. Na druhé straně však věřím, že slušných lidí je v Hroznětíně mnohem více jak těch kterým nevadí když si starosta sobě a svým patolízalům z veřejných peněz přilepšuje. Vy určitě patříte k těm kteří říkají, no a co, jiný kradou mnohem víc. Bohužel, to je právě důvod proč u nás kvete korupce jako muškáty v Tyrolských alpách((právě jsem zde na dovolené). Když se podíváte na výsledky senátních voleb tak zjistíte, že všude tam kde mě lidé znají jsem vyhrál. Tedy i v Nejdku. Tak, že mluvíte o něčem o čem nemáte páru. Jestli se po volbách v Hroznětíně nic nezmění, tak máte pravdu v tom, že si mě ještě užijete. Já totiž nejsem jako vy zbabělec a z boje neutíkám. Pokud jde o moje jméno jsem rád, že jsem po předcích nezískal například jméno jako je Pitomec. To jestli dělám svému jménu čest neumím sám posoudit. Ale snažím se o to. J. Rovný

10.08.2014 | 13:08

PRO P. ROVNÉHO

Tím rovným a poctivým starostou myslíte sebe? To si děláte srandu? Vy jste Rovný jenom jménem. Aˇse zeptají v Nejdku tam jsou rádi že se vás zbavili! Myslím že Hroznětín si s vámi ještě užije. Kroniku klidně vydejte ale napište tam nepříjemnou pravdu i o sobě! I když toho se asi nedočkáme, ono je jednodušší házet špínu na jiné...Házejte si do schránky co chcete v kotli shoří všechno! Franta P.

09.08.2014 | 18:25

Opět nepodepsaní "hrdinové"

Mám dojem, že se nám "studentka" a její kámoška opět přihlásily. Tak, že mladí ano, ale ne ti od Rovného. Hodně úsměvné. Kteří mladí ? Maleček má na kandidátce polovinu zaměstnanců měst.úřadu. A ti další ? To jsou důchodci a nebo téměř. Reagovat na Rovného nejde. To co zde uvádím je pouze pravda. A hodně dobře mířená. Soudím tak z těch anonymních zoufalých reakcí. Jen se dámy a pánové užírejte, ono se vám to v životě vrátí. Když o pravdě mluvíte jako o špíně tak to musí být již určitě vážné. V rámci volební kampaně vydám kroniku za léta 2006-2014. Drbnu čte pár lidí, toto dostanou všichni do schránek. To proto aby mě lidé nemohli říkat, že to co se dělo na radnici vůbec nevěděli. Když to bude špína tak mě určitě bude někdo žalovat. Vezměte jed na to, že to budou hodně tvrdé a nepříjemné pravdy. Někteří ortodoxní příznivci Malečka již od něj odešli. Je dost možné, že si lidé budou opět přát mít v čele města poctivého a rovného starostu. J. Rovný

08.08.2014 | 16:00

volby

Vždyt se nemusí rozhodovat jen p Maleček nebo Rovný jsou tam i jiní mladí,hlavně ne tedy ze strany p Rovného ti tam dělají jen bílé koně a zas by se tam vetřel Rovný

06.08.2014 | 21:12

Volte Malečka , však on na dlouho ve funkci po novém zvolení nevydrží ... Asi se bude stěhovat. Karel

05.08.2014 | 21:25

volby...

Souhlasím s paní Lenkou, pan Rovný už v čele města byl...neříkám, že to bylo špatné, v té době mi ani nevadil, ale myslím si že svým osočováním a vytahováním špíny zejména na p. Malečka si nadělal ještě víc nepřátel...akorát v jednom má pravdu a to co se týče školy a p. ředitelky...moje děti dojíždějí do školy do Ostrova, protože tady je to katastrofa...hlavně střídání vyučujících na 1. stupni kde i děti ve třetí třídě mají na každý předmět jinou učitelku a ještě přecházejí ze třídy do třídy...já osobně budu volit p. Malečka....Josef T.

05.08.2014 | 19:32

volby

Nechápu proč se pan Rovný pořád vnucuje do funkce a osočuje druhé,podle přísloví: Podle sebe soudím tebe" se podle mne tento pán řídí .Líbí se mi, že jenom on osočuje ostatní ,zatímco oni na něj nereagujou,což je myslím dobře.Doufám,že lidé budou rozumní a jeho v žádném případě volit nebudou,at si užívá důchodu a starosti přenechá mladším.LENKA N

05.08.2014 | 13:09

Dobrý hasič.

Mám li být upřimný, tak údajně jako hasič není špatný, zato jako zastupitel je hrozný. Za čtyři roky jsem od něj neslyšel nějaký názor.
Zato poctivě vždy zvedne ruku proto co navrhne p. Maleček. Asi ví proč. J. Rovný

17.07.2014 | 10:15

pane Rovný

A kolik je tam schopných hasičů ? Krejza to určitě nebude , ten si nezaslouží vůbec nic , ten se jen veze a stará se jen o to aby mu tu a tam něco káplo.Roman

16.07.2014 | 21:34

Nové auto!

Pane Romane. Hasiči si auto určitě zasloužili. V případě, že bych byl starostou tak jej také dostali. Na druhé straně u samotných Hasičů se najde dost kritických názorů. Například, že výběrové řízení bylo ušité na míru někomu. Následně, že když by to nebyl Mercedes tak to mohlo býti o hodně levnější, a podobně. Pro mne je dosti záhadou, že se na to nezískaly alespoň nějaké dotace. Ale to se nezískaly vlastně ani na důležitější věci. Uvidíme, doufám, že se po volbách podaří některé věci odhalit. J. Rovný

16.07.2014 | 13:34

Podivné výběrové řízení

Nové hasičské auto za 1,5 milionu ? Kolik budou stát další úpravy tohoto auta ? To aby si pan Krejza vozil svojí zadnici v novém autě za takové peníze to je luxus ? Bude Krejza a jeho kamarádi také jezdit na soukromé kšeftíky tímto autem ? Roman z Hroznětína

14.07.2014 | 18:44

Vyžírkové.

Pane Rovný proč se ti naši vyžírkové nepodívají také například do Hájku. Tam mají zastupitelů dokonce jenom 7. Tak, že asi nebude náhoda, že jak Merklín v roce 2012, tak i Hájek v roce 2013 získaly ocenění vesnice roku.
Jestli tohle v Hroznětíně Malečkovi lidé sežerou, tak nejsou normální. Václav H.

03.07.2014 | 10:59

Proč mají všude okolo rozumné zastupitele ?

U sousedů padla další bašta rozmařilosti a rozhazování peněz. Od devadesátých let držel Merklín s Hroznětínem basu pokud jde o počet volených zastupitelů. Vždy se využívalo maximální číslo které povoloval zákon. Tímto určené rozpětí 7- 15 zastupitelé by každý rozumný člověk dal do úměrné souvislosti s počtem obyvatel. Hroznětínu, který má cca 1800 občanů by slušelo 11. zastupitelů. Jenom, že to by se třeba na některé lidi kteří si navykli na příjem z radnice nedostalo. A tak řeči o šetření z úst p. Malečka jsou opět jenom hloupé fráze. Bohužel. V Merklíně budou mít pro volební období 2014-2018 místo 15 zastupitelů pouze 9. To je skok. Proč asi? Vysvětlení je jednoduché. Současní zastupitelé v Merklíně jsou skutečné osobnosti a sliby o šetření a úsporách převedli do praxe. A to je důvod proč to v Hroznětíně nejde. Věřím, že občané-voliči plány p. Malečka a jeho přisluhovačů na další drancování městské pokladny překazí. J. Rovný

03.07.2014 | 09:47

Opět vše při starém.

Zastupitelstvo kterému končí mandát má ze zákona určit počet zastupitelů na příští období. Zákon umožňuje v případě počtu obyvatel 300-3000, určit počet zastupitelů v rozpětí 7-15. Do této kategorie spadá naše město, a jak jinak než to, že od roku 1990 využíváme zákon v maximální míře. A tak tedy máme 15 zastupitelů a i nadále bude mít. Již v roce 2010 kdy jsem končil jsem p. Malečka žádal o snížení tohoto počtu. To ovšem nezapadalo do politické strategie tohoto národohospodáře. Naše uskupení mělo pouze 4 zastupitele a tak jsem se svým návrhem neuspěl. A neuspěl jsem ani letos, a to i přesto, že jsem hodně argumentoval tím, že během tohoto volebního aktivně vystupovalo pouze 7 zastupitelů, a, že by našemu městu bezpečně stačilo 9, případně 11. K tomu jsem přidal argument, že těch 8 dalších si chodilo 4 roky své peníze odmlčet, a to proto, že jsem nikdy od nich neslyšel žádný názor, tito "rozumbradové" pouze poslušně zvedali ruce. To nakonec udělali i po té kdy jsem uvedl, že existují mnohem větší města s mnohem nižším počtem zastupitelů a jejich úřady fungují. Například Františkovy lázně. Dle počtu obyvatel by mohly míti 25 zastupitelů, oni jich mají pouze 11. Říká se, že peníze jsou až na prvním místě, ale v tomto případě jsou opravdu až na druhém. To co je opravdu nejdůležitější je zajistit aby zastupitelský sbor fungoval efektivně a všichni pracovali tak aby si své peníze zasloužili. Hokejistů hraje 21, když to některým zrovna nejde ti ostatní to dokážou uhrát. V odbíjené je hráčů 6 a věřte, že naplno musí hrát všichni. Tak to v životě chodí. V menším kolektivu se lajdáci špatně schovávají. Chce to to pouze odvahu a umění nést za své zvolení a práci plnou odpovědnost.
V Sadově mají zastupitelů 7 a věřte, že tam hospodaří mnohem lépe než v Hroznětíně. Proč tedy p.Maleček a Hujsl prosazují nesmyslných 15 zastupitelů. Pokuste si vzpomenout na nějakou odvedenou práci p. Hujsla. Vždy když náhodou přijdu na úřad tak sedí u počítače. Najděte si zápisy z rady. Tam se hlasuje téměř ve všem 5-0-0. Občas se někdo z nich zdrží. Jaký prospěch má z takové rady město? Trochu to zkrátím. Ze strany p. Malečka a Hujsla se jedná o prostý alibismus. Proto musíme mít radu, a ta zase na všechno komise. Důležité je, že jsou všichni napojeni na městskou pokladnu a zmínění pánové mohou v případě průšvihu říkat, to rada, případně komise. A největší extrém zjistíte, že nepovolenou skládku zlikvidoval předseda stavební komise p. Hruška za odměnu 10 000 Kč. Co tak náročného vykonal? Pouze objednal auto a nechal odvézt tam kam odpad patří. Proč to nezajistil p. Hujsl který je hodně dobře placen. Dost možná, že by to byl pro něj velice náročný a vysilující úkon. To je něco tak neskutečného, že v jiném městě by zastupitelé celé vedení města odvolali. V Hroznětíně je ticho po pěšině. Předseda finančního výboru p. Veverková také mlčí. A to i přesto, že se jedná o zjevné zneužití veřejných prostředků. Ono v Hroznětíně platí, že čim více lidí napojíte na veřejné peníze tím větší počet voličů si zajistíte. Každý kdo čerpá veřejné peníze má nějakou rodinu, případně sourozence, a přátelé . Chce to pouze jedno. Umět to vždy dobře zdůvodnit. Hodně mě mrzí, že stále v Čechách platí, že dobře zdůvodněná lumpárna, přestává být lumpárnou. J. Rovný

29.06.2014 | 21:50

Kdo se stará ten také MÁ

Když jsem na jiném místě psal o tom, že peníze na hřiště se dali sehnat i z domácích zdrojů, tak dost možná někteří nevěřili. Odkazuji na MF-Dnes 15.05.2014. Cituji: Znojemská radnice dostane od Ministerstva školství dotaci 40 mil. Kč na rekonstrukci fotbalového stadionu.
Jestli chce někdo pochybovat o tom, že školní hřiště v Hroznětíně s velmi dobře připraveným projektem by příslušné ministerstvo odsunulo tak je opravdu hlupák. To by se ovšem musel p. Maleček, společně s p. Hujslem skutečně starat, a ne si pouze rozdáváním veřejných peněz kupovat hlasy pro příští volby. J. Rovný

16.05.2014 | 09:19

Zdravý selským rozum.

Po roce 1989 se u nás začalo dost často připomínat, že za první republiky se zpravidla v malém městě a obcích stával starostou nejbohatší sedlák, a to i přesto, že nejchytřejší a nejváženější byli většinou pan farář a pan řídící. Proč tedy volili občané za starostu sedláka? Nejdříve Vás napadne, že asi proto, že měl svého dost a nebude mít zapotřebí přilepšovat si z veřejného majetku. Určitě v tom je hodně pravdy. Na druhé straně víme, že vždy byli a budou existovat lidé kteří i když mají hodně, nemají nikdy dost. Z tohoto důvodu se domnívám, že pro občany byla mnohem důležitější jiná skutečnost, a to, že dobře věděli, že farář bere peníze od věřících a řídící od státu. Zatímco sedlák žije z toho co získal svou prací. A že to byla práce těžká, zejména v minulosti, o tom snad nikdo nepochybuje. Stejně tak nelze pochybovat o tom, že si tito lidé hodně vážili každé koruny, a než jí utratili tak jí dvakrát obrátili. A tak si občané městečka nebo vesnice zpravidla řekli. Kdo umí hospodařit na svém bude to asi umět i na společném, a navíc, jako dobrý hospodář nebude přihlížet tomu jak se znehodnocuje obecní majetek. No a když nebude něco vědět určitě si zajde pro radu k faráři nebo k řídícímu. A světe div se, opravdu to takto fungovalo. Sedláci přesto, že měli své „sedlácké palice“ používali zdravý selský rozum a pro tu radu si opravdu zašli. Prostě věděli, že dělat blbosti je vždy drahá záležitost. Bohužel čas pokročil. „Sedláky“ zlikvidovali po roce 1948 a noví nám již nevyrostli, a zdravého rozumu se nám také jaksi nedostává. Přesto existují případy kdy se daří. My z Hroznětína nemusíme chodit daleko. Bohužel, tam kde lidé zvolí za starostu člověka za kterým nestojí z minulosti žádný výsledek jeho práce a kterému prokazatelně nestačí jeho plat se nemohou divit, že to jde u nich od deseti k pěti. A tak jenom tam kde občané umí krotit svou závist a používají zdravý „selský rozum“ se mohou těšit na to, že jejich město nebo obec bude „zítra“ opět o něco krásnější.
J. Rovný

01.05.2014 | 10:15

Pracovní místa.

Pravdou zůstane, že jsem s majitelem Sedleckého kaolinu vyjednal, že bude zřízená třídirna(plavírna) kaolinu v Hroznětíně. Pár pracovních míst to mělo přinést. V okamžiku kdy se významný zaměstnanec této firmy p. Hujsl stal místostarostou veškeré aktivity ze strany dotčené firmy ustaly. Tak jsem dospěl k závěru, že p.místostarosta tu nehájí zájmem občanů města ale hlídá zájmy svého zaměstnavatele. A,že je co hlídat, na to můžete vzít jed. Pro Sedlecký kaolin jsou podmínky smlouvy a rekultivace, včetně ochrany životního prostředí hodně přísné. O to aby nebyl žalobce se p. Hujsl stará lépe než o město. J. Rovný

10.04.2014 | 11:31

Bez práce !!!

Kolik je lidí v Hroznětíně bez práce ? A kolik pracovních míst vytvořila naše radnice za poslední volební období ? Doufám také , že se pan Maleček odstěhuje z bytu ,který býval pro školníka a to hned jak mu skončí volební období , nebo už si v tichosti nechal prodloužit smlouvu ? Markéta L.

03.04.2014 | 20:39

Dobrá zpráva pro Ostrov

MF-Dnes 22.3.2014,cituji: Příjemná zpráva dorazila tento týden do Ostrova z výboru Regionální rady ROP Severozápad. Radnice uspěla se všemi třemi projekty, které do znovu rozjetého programu podala. Získá tak miliony korun na stavbu skateparku, vylepšení vnitrobloků několika ulic a obnovu takzvaného kopce, který patří k oblíbeným místům procházek, konec citace.
Ptám se kdepak asi udělali soudruzi v Hroznětíně chybu? Význam slova soudruzi prosím nespojovat s komunisty ale s původním významem. Slovo má Slovanský původ a znamená společník, případně druh ve společné věci.
Já jsem přesvědčen, že pánové Maleček a Hujsl v tom nic nedělání mají v našem zastupitelstvu opravdu oddané soudruhy. A tak se stane, že Ostrov bude míti již druhý veřejný skatepark, opravené domy, a pěkné místo pro chvíle odpočinku. Zatím co Hroznětín nemá ani hřiště pro školu, má chátrající dům, a místo odpočinku naprostá většina občanů musí sedět doma a o příjemné procházce si musí nechat zdát. A tak jak sedí doma si někteří zanadávají a ptají se jak je možné, že to téměř všude jde někam dopředu a jenom v Hroznětíně "chcípl pes", a ti druzí se dusí závistí a vztekem a Rovného by nejraději zaškrtili a to jenom proto, že jim narušuje zaběhnutý pořádek v tom jejich braní peněz za to nic nedělání.
Všechny společně mohu ujistit, že ve volbách na podzim Vám vše co nám chybí opět slibem kandidáti SNK zajistí. Měli by jste si ovšem uvědomit, že to jsou v podstatě jedni a ti samí co prosperitu Hroznětína slibují již od roku 1990. A tak doufám, že si lidé u voleb uvědomí,že pouze nová generace zastupitelů může navázat na léta 2006-2010 kdy Hroznětím opravdu vykročil k lepší budoucnosti.
J. Rovný

22.03.2014 | 13:14

O škole je nutné diskutovat

Paní Věro, nejste sama kdo vyjadřuje určitou nespokojenost s naší školou. Je dost rodičů kteří vozí své děti stejně jako Vy jinam. Především rodiče z Merklína. Ty důvody jsou různé. Někteří rodiče jsou nespokojeni s tím, že jejich ratolest v naší škole nemůže rozvíjet svůj sportovní talent. Druzí postrádají rozvoj v oblasti umění. Škola je příspěvkovou organizací města a ředitele školy jmenuje starosta. Z toho plyne i odpovědnost. Pan Maleček se uspokojil tím, že na svou kandidátku umístil p. ředitelku školy a jednu z učitelek, a těm za svojí podporu děkuje tím, že se o činnost školy zajímá pouze okrajově. Já nepatřím k těm kdo by šmahem odsoudil učitele, případně vedení školy. Rozhodně však patřím k těm kdo se o školu zajímal a zajímá. Bohužel jsem v situaci kdy se jakýkoliv můj zájem obrací proti mě. V okamžiku kdy upozorním na nějaký problém tak to pánové Maleček a Hujsl postaví tak, že chci pouze škodit. Mohu Vás ujistit, že v případě rekonstrukce MKC jsem upřednostňoval školní hřiště. Je toho hodně co by se dalo zlepšit. Má to ovšem háček, když chcete něco zlepšit, musíte něco změnit. A ono se to někdy dost těžko prosazuje, neboť některým lidem se to postaru líbí. Co kdyby v tom novém systému museli více pracovat. J. Rovný

07.03.2014 | 21:41

Určitě to bude zajmavé

Bohužel, člověk který měl všechny předpoklady k tomu řídit naše město opravdu ku prospěchu občanů,svět lidí opustil. To je pravděpodobně ten pravý důvod proč p. Maleček hrdě vypjal prsa a oznámil zastupitelům, že tedy bude opět kandidovat. Prý nemůže zklamat voliče. Přítomné zastupitele upozornil, že bude po nich vyžadovat více práce. Pan Maleček již dopředu zná výsledky voleb. Jak skromné. Je přesvědčen o své významnosti a nenahraditelnosti. Dost možná věří tomu, že si svou politikou, s nikým si to nerozházet, vyhovět především těm kteří mají velkou rodinu a tím pádem hodně voličů a také napojit na městskou kasu co největší možné množství zastupitelů, a zajistil si tak dostatečný počet hlasů. No,chtěl bych mít jeho sebevědomí. P. Maleček jaksi zapomněl kdo jako starosta bral na sebe odpovědnost za nepopulární rozhodnutí a kdo z toho potom těžil. Nevím jestli si Maleček uvědomuje, že dnes již nemá vedle sebe žádného hlupáka který se nebál rozhodovat, a za kterého se schovával aby ho následně podrazil. Již v době kdy jsem byl starostou jsem p. Malečka upozorňoval na skutečnost, že platit patnáct zastupitelů pouze za to, že poslušně zvedají ruce je pro naše město hodně velký luxus. Jenže p. Maleček dobře ví co dělá. Oni totiž Ti po kterých nechcete žádnou práci a oni tím pádem berou peníze za nic,se vám určitě odvděčí. Například, po veřejnosti roztrušují jak je ten Maleček skvělý hoch, a ten Rovný mu hází klacky pod nohy. Doufám, že si občané uvědomí, že tuto propagandu platíme z městských peněz. Také doufám, že dojdou k poznání, že v našem městě pouze přežíváme. Ono bez vize a investic nemůže existovat žádná perspektiva. Jednu vizi p. Maleček ovšem má. Chce být za každou cenu zvolen a čerpat tak nadále výhody které mu ti poslušní,a jak sám přiznal nic dělající zastupitelé poskytují.Každý má možnost posoudit jestli se u nás udělalo něco co by nešlo spojit s volebním obdobím 2006-2010. Vlastně ano. Město má zbytečný dluh, chátrající dům, nedodělané chodníky a spoustu dalších věcí které nám všem chybí. Čtenáře DRBNY ujišťuji, že se do volební kampaně určitě zapojím a že to bude zajímavé. J. Rovný

04.03.2014 | 18:21

Ono by to chtělo nejenom vyměnit radní a starostu ale i ředitelku ve škole...co tam se poslední dobou děje...jsem ráda, že jsem dítě dala do Ostrova..tam mají akce ve škole a nedělají s tím ciráty jako tady...tady už se nedělá nic...na plavání nejezdí. karneval v tělocvičně nebyl...spaní ve škole není protože děti nechtěly spát, což je divný...schopní učitelé které mají děti rády odcházejí a bývalá družinářka dřepí v ředitelně a hraje si na chytrou a titul nemá taky ale je to kamarádka paní řídící tak je to v pořádku. Druhé dítě mám ve školce a už teď vím že půjde do školy do Ostrova...Věra.

04.03.2014 | 18:19