Postřehy

Městské společenské centrum

22.01.2013
Postřehy >>

Kam zmizely krásné schody a proč ?

Zpět

Komentáře

Také jedna vlašťovka dokáže přinést Jaro.

Dnešní Masopustní průvod mě příjemně překvapil. Jsem přesvědčen, že to může být počátek budoucí tradice. Rozhodně si MSC a kulturní komise za tento nápad, zaslouží poděkování.
Má-li se však oslava Masopustu stát v našem městě skutečnou tradicí, nesmí jeho organizace zůstat pouze na bedrech města.
Jsou to tedy občané, spolky a sportovci tohoto města, na kterých bude záležet, jestli ta první „vlaštovka“ v podobě dnešního Masopustu, založila budoucí tradici. J. Rovný

14.02.2015 | 13:03

Zbabělci nemohou stát v čele vojska.


Není tak dlouho, co se Jarda Štorkán pozastavil nad úrovní Hroznětínského zpravodaje.
Stejně jako já se domníval, že by se jeho kvalita mohla zlepšit, a to ve všech směrech.
Nevím jak on, Já a moje žena jsme se zhrozili. To co nám bylo doručeno Českou poštou, má úroveň školního zpravodaje pro vnitřní potřebu žáků, a je vyrobeno obyčejnou inkoustovou tiskárnou.
Každý si o tom může myslet svoje. Já ale považuji toto dílo za urážku občanů.
Když p. Maleček, a spol. slibovali jak, budou do roztrhání těla, pro občany pracovat, tak to umístili na krásný křídový papír. Bylo to nejen hezké graficky, ale také obsahově zajímavé. Slibem nezarmoutíš, ale dosáhneš cíle.
A protože cíle bylo dosaženo, tak si občané trhněte nohou.
Nebudu urážet redakční radu, neboť tato ve své bezmyšlenkové oddanosti k svému vůdci, ztratila absolutně schopnost něco smysluplného vytvořit. A nebudu se mýlit, když prohlásím, že naše dámy z redakční rady se ani nestydí za to co vytvořily a nechaly vytisknout.
V případě, že bychom měli zastupitele, kteří vlastní mozek průměrného člověka, musela by rada města, náklady za toto „veledílo“, zaplatit ze svého.
Jako důvod k vytvoření nové podoby zpravodaje vedlo radu města to, aby si prý občané nevyřizovali své osobní špinavosti.
Hodně zajímavé. Po celou dobu od svého vzniku kdy jsme četli pouze samochválu našeho vedení, nikoho nic podobného nenapadlo.
Proč tedy došlo k takovéto nedůstojné úpravě zpravodaje? Pravdě podobně proto, že jsem prohlásil, že pro sdělení svých názorů směrem k občanům, budu v mnohem větší míře než v minulosti využívat zpravodaj.
Aniž bych něco napsal, tak vypukla panika.
A tak naše „demokratická“ rada hledala řešení, jak tomu Rovnýmu zavřít hubu.
Dovolím si ocitovat tiskový zákon č. 46//2000 Sb, § 4. Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. Konec citace.
Jsem již pár let na světě, myslím si, že mám nějaké obecné znalosti z dějepisu. Nikdy jsem se nedočetl, že by nějaký zbabělec vyhrál válku. Pan Maleček měl a stále má panickou hrůzu z toho, abych byl předsedou Finančního výboru. Teď má zase strach z toho co bych mohl veřejně napsat.
S plnou odpovědností prohlašuji, že p. Maleček je obyčejný zbabělec. Jediné čeho je schopen, jsou jeho skandální podrazy. Prostě to je tak. Frajer a čestný člověk Vás nikdy nepodrazí. Řeknu vám upřímně, že mě hodně vadí, že máme v čele města zbabělce.
Na druhé straně, co může člověk čekat od společnosti, kde se pořádá hon na člověka jenom proto, že nekrade. J. Rovný

07.01.2015 | 22:26

HROZNĚTÍNSKÉ FARIZEJSTVÍ

DEKLARACE – MLÁDEŽ A ALKOHOL
(Přijato ve Stockholmu 21. 2. 2001)
Evropská Charta o alkoholu, přijatá členskými zeměmi v roce 1995, stanovila základní principy a cíle v oblasti podpory a ochrany zdraví a kvality života všech lidí v tomto regionu. Tato deklarace si klade za cíl ochranu dětí a mládeže před tlaky k užívání alkoholu a omezení škod přímo či nepřímo způsobených alkoholem. Deklarace znovu potvrzuje pět principů obsažených v evropské Chartě o alkoholu:

1) Všichni lidé mají právo žít v rámci rodiny, obce a na pracovišti chráněni před nehodami, násilím a jinými negativními důsledky konzumu alkoholu.
2) Všichni lidé mají právo na objektivní informace a vzdělání, počínaje od raného věku, o důsledcích konzumu alkoholu na zdraví, rodinu a společnost.
3) Všechny děti a mladiství mají právo vyrůstat v prostředí chráněném před negativními důsledky konzumu alkoholu a v maximální možné míře také před reklamou na alkoholické nápoje.
4) Všichni lidé se zvýšenou nebo škodlivou mírou konzumace alkoholu a členové jejich rodin mají právo na všeobecně dostupnou péči a ošetření.
5) Všichni lidé, kteří si nepřejí konzumovat alkohol nebo kteří ho konzumovat nemohou ze zdravotních nebo jiných důvodů, mají právo být chráněni před tlaky k užití alkoholu a právo být podporováni ve své vůli nepít alkohol.

Farizejové v antickém Judaismu představovali teologický proud, vyznačující se vlastním výkladem zákonů (Mojžíšův zákon).
Když se objevil někdo, kdo do nich viděl, okamžitě se postavili proti němu.
Farizejové získávali své příznivce především mezi středními a nižšími vrstvami obyvatelstva. Toliko z historie Farizejů.
Také současní Farizejové nesnáší toho, kdo jejich počínání odhalí. Dnešní farizejství se vyznačuje tím, že jeho představitelé se domnívají, že si mohou dělat, co oni chtějí.
Hlásají pravdu tak, jak oni si jí představují. Stejně jako ti v antickém Judaismu, tak i ti dnešní se řídí vlastním výkladem zákonů.
Proto se stalo farizejství, synonymem pokrytectví. Pokrytci mají dvojí tvář.
Pokud má někdo zájem poznat moderní formu pokrytectví, stačí, když navštíví jednání zastupitelstva města Hroznětín.
Všude v civilizovaném světě Vám každý řekne, že tam kde si hrají, nebo sportují děti, tam se alkohol prodávat nemá.
Jsou na to i zákony. Jenom v Hroznětíně si je vykládají po svém.
J. Rovný

28.12.2014 | 08:58

Bude to změna k lepšímu?

Domů jste dostali nové a současně poslední vydání místního zpravodaje. Poslední v tom smyslu, že to příští bude již jiné. Nebudu do předu kritizovat, nechám se stejně jako Vy překvapit. Nechci aby se o mě říkalo, že jsem paranoik, a tak nehodlám v tomto okamžiku rozvádět teorie o tom , zda nová úprava opravdu sleduje zlepšení jeho kvality, a to ať již obsahově, nebo v grafice. Nebo se pouze jedná o reakci na moje vyjádření o tom, že budu ve smyslu tiskového zákona daleko častěji využívat předmětný zpravodaj. Jenom si dovolím vzkázat těm co se bojí mých názorů, že jsem věřil, že v Listopadu 1989, jsme se rozešli z totalitou. V Hroznětíně to bohužel z nějakého důvodu někteří lidé nestačili zaznamenat. A tak se vlastně ani nemohu divit tomu , že do kolektivu okamžitě zapadl nový místostarosta p. Jánský z V.Rybníka. Ten totiž absolutně nechápe nic z toho, co to demokracie znamená. J. Rovný

19.12.2014 | 21:00

Na všem lze něco nalézt hezkého.

Když člověk někam kandiduje, tak chce zpravidla uspět. Já jsem neuspěl, a to i přesto, že jsem zvolen byl. Mé ambice byly totiž o tom, že budu kandidovat na starostu. Složení zastupitelstva tuto možnost vylučuje. Nic méně, i tak mě tato situace přináší špetku radosti. A to z toho, že dvě místní " dámy" p. Špetlová a Krejzová nemohou sedět u počítače a neustálím kopírováním na Drbnu, různých urážek na mou adresu se bavit. Věřte mi, že se stále usmívám nad tím, jak jsou nadupané vztekem, a každou chvíli u nich dochází k duševní explozi z toho, že mě to nemohou nějak dát pořádně "sežrat". Na druhé straně si ovšem mohu být jistý, že na něco opět přijdou. Oni totiž tato dvě "hodná a slušná děvčata" mají bujnou fantazii, a nějaké svinstvo proti mě opět vymyslí. J. Rovný
Z důvodu toho, že došlo formou opakovaného kopírování vulgárních a urážejících příspěvku k zneužití volného přístupu pro vklad komentáře, rozhodl majitel stránek "Hroznětínská drbna" dočasně tuto možnost zablokovat. Po přijetí potřebných opatření proti podobnému zneužití, se opět přístup pro vklad příspěvků odblokuje. J. Rovný

29.09.2014 | 15:13

DÍTĚ, KTERÉ NESPORTUJE, ONEMOCNÍ CUKROVKOU.

Tak tohle jsem si nevymyslel já, tohle je výsledek dlouhodobého výzkumu lékařských kapacit. A významný diabetolog, Milan Kvapil toto potvrzuje.
Všichni víme, že děti místo sportu sedí u počítače či televize a tloustnou. Děti, které se nezačnou hýbat, s velkou pravděpodobností se nevyhnou diabetu. Jinými slovy: líný puberťák rovná se budoucí diabetik.
Další odborník na problematiku, Pavel Suchánek, říká, že dítě, které se nenaučí sportovat do svých osmnácti, již to nikdy dělat nebude. Z tohoto lze usoudit, že u nás v Hroznětíně, generaci těch, kterým je dnes 25-30 let hrozí docela vážně to, že onemocní cukrovkou. Od roku 1990, kdy se ujal starostování p. Hujsl, se v Hroznětíně, až na jedinou výjimku v letech 2006-2010, nevybudovalo jediné nové sportoviště. Zato nám v Hroznětíně jako houby po dešti rostou hospody. Je to docela paradox. Komunisté budovali sportoviště, mi, dnes otevíráme pouze nové hospody. Když už starostové přede mnou a po mě nic nového nedokázali vybudovat, měli se alespoň snažit udržovat v provozu ty sportoviště, které jsme zdědili. Dalším paradoxem je, že p. ředitelka školy se velmi výrazně angažovala v tom, abych nebyl starostou, a to i přesto, že jsem jako jediný starosta nový sportovní areál vybudoval. Škoda, kdyby se stejnou vervou prosazovala vybudování školního hřiště, tak již naši školáci běhali po novém atletickém oválu. Na mě to celé dělá dojem, že p. ředitelka měla z toho nového hřiště strach. Snad proto, že by na něm s těmi žáky musela sama sportovat. Jestli, to někomu nedochází tak jej mohu ubezpečit, že škola našeho významu bez hřiště, je absolutní rarita v Čes. republice. A tak, zatím co se jinde staví nová hřiště, U rampy, on-line dráhy, a podobně, v Hroznětíně se děkuje městu za to, že rozdává dotace na akce, které nemají téměř žádný význam z hlediska dalšího rozvoje mládežnického sportu. Asi to bude tím, že děti a dospívající mládež nemají volební právo. Málem bych zapomněl. Teď se nám na zdevastovaném fotbalovém stadionu přeci jenom začalo něco dělat. Doufám jenom, že to není z důvodu toho, že budou volby. Nebo, že by ano? Buď jak buď. Opět vše rychlou jehlou. Dohnat před volbami čtyři roky nezájmu. To doufám sportovci nezbaští. Hřiště si zasloužilo nejdříve zpracovat studii a potom postupovat dle vytvořeného plánu. Každou stavbu bylo nutné samostatně projektovat, a na základě jednotlivých stavebních povolení čerpat dotace. Způsob rekonstrukce stadionu který p. Maleček, a p. Hujsl zvolili, nevychází z žádné koncepce. Tedy, já alespoň nevím, že by na zastupitelstvu byla nějaká předložená. To znamená, že se pro nachytání nějakých voličů, vždy před volbami něco narychlo udělá, a potom čtyři roky klídek. To se ale ovšem nového stadionu dočkají ve své dospělosti až dnešní prvňáčci. J. Rovný


28.09.2014 | 10:42

Rád jsem opravil

Že bych se nějak chlubil tím, že občas vyrobím pořádnou hrubku, tak to opravdu ne. Na druhé straně jsem zase rád, že svým jednáním a schopnostmi umím veřejnosti ukázat jací jste lumpové a zbabělci. U naprosté většiny z vás je hodně vidět, že pravopis je asi to jediné co jste schopni ve svém zakrnělém mozečku zvládnout. Měli by jste vědět, že hrubkou nikdy nemohu nadělat tolik škody, jako vy svou hloupostí. Hrubku opravím, vy však budete za blbce a zbabělce do konce života. J. Rovný

14.09.2014 | 15:19

Nic nemažu.

Jaroslave Šťourale, pardon Štorkáne. Nikdy jsem podepsaný příspěvek, pokud měl jenom trochu smysl a nikoho neurážel nevymazal. O tom se může každý na jiných "vláknech" přesvědčit. Napsat několik příspěvků o tom , zda to, že je někdo blbec, je či není relativní, pokládám za absolutně nepodstatné a ztrátu času. Vždy půjde o subjektivní názor. A jestliže se někdo v diskuzi se mnou dostane do úzkých a pro nedostatek argumentu začne mluvit o blbcích, s tím já již nemám o čem diskutovat. A na rovinu ti ještě řeknu, že nemám rád když musím ve vážné diskuzi sledovat každé slovíčko jenom proto, abych odhalil zda neobsahuje nějaký dvojsmysl. Možná jsem člověk jednoduchý ale jsem v jednání naprosto přímí. Prostě nemám rád takové ty lidské Rarášky a Bazilišky. Jsi mnohem ješitnější než já. Tento blog je placen ze soukromých peněz. Není veřejný. Jsi promovaný člověk a měl by jsi to pochopit. I když na druhé straně jsem poznal mnoho nevzdělaných a chytrých lidí, stejně tak veliké množství vzdělaných blbců. Přidám něco o blbcích. Dospělý je člověk ten, který ví, že proti blbcům nic nezmůže. BLB je nezničitelný, čte se zepředu stejně jako zezadu, proto je mu jedno i když se svět staví na hlavu. Tak ahoj. J. Rovný

14.09.2014 | 09:04

Slibuji

že již nebudu nic , krom historie, na Drbnu psát. Stejně to smažeš a moje filozofování se minulo účinkem a nebo právě naopak - byl jsem smazán. Zápisy zastupitelstva sleduji a tak o tvém vystoupení vím.
Jaroslav Štorkán

14.09.2014 | 08:09

Trochu mimo mísu.

Jardo již několikrát jsem upozorňoval, že Drbna byla založená za účelem pranýřování toho co se nám, nebo občanům na práci a činnosti vedení města nelíbí. Především z toho důvodu,že jsem byl "demokratickým" způsobem odstraněn z možnosti kontrolovat vedení města z pozice předsedy finančního výboru. Po té včerejší kratičké diskuzi s tebou, jsem dospěl k závěru, že ty nikde žádný problém nevidíš, a nebo vidět nechceš. A tvoje rozsáhlé a nic neřešící filozofování redakci Drbny a ani mě, nějak neoslovuje. K tomu aby se lidé více zapojovali do společenského života města, je nutné vytvářet mezi lidmi především dobré vztahy. A to si vyžádá nějaký čas a změnu na radnici. Tady nestačí jednou za čas uvařit a rozdat guláš. Nevím kolik toho času p. Maleček strávil u toho guláše, ale pár minut na to aby sdělil Vochozkovým, že se jejich pozemek bude převádět na kraj, si nenašel. Na jedné straně předváděčka před občany, a na druhé straně občané které připravil o půl milionu. Tak Jaroslave, jestli hodláš informovat čtenáře Drbny o "záslužných" akcích p. Malečka, budeš si muset založit vlastní blog. J. Rovný

13.09.2014 | 21:18

Tržba MSC

V jednom z příspěvků jsem se dočetl, že je třeba zvýšit tržby MSC a tím snížit dotaci města. Jednu cestu bych viděl : stačilo by, aby více lidí navštěvovalo akce, které se zde konají a zaplacením vstupného pomohli zafinancovat jeho činnost. Je totiž řada lidí, které jsem na akcích neviděl a přitom sál nebyl vyprodaný.
Jaroslav Štorkán

13.09.2014 | 20:40

Ještě k hůlkám

Mimo guláše byla připravena řada drobných dárků od sponzorů a tak možná i ten guláš poskytl jeden z nich. Nejsou vždy peníze na prvém místě.
Jaroslav Štorkán

13.09.2014 | 20:31

Tak to má být, tak je to správné.

Jsem velice rád tomu, že vedení města čte naší Drbnu. Je dobře, že moje kritika opět zabrala a dala věcem řád. Opět se potvrdilo, že plané filozofování je méně účinné, než konkretní a důrazné upozornění na problém. Budu velice potěšen když se již nikdo v budoucnu nesetká s tím, že nedostane od zaměstnance města stvrzenku o zaplacení. Jinak se o stvrzenku nemá žádat, ta se má vydávat automaticky. Jestli byl ten gulášek volební to neumím posoudit. Hodně by záleželo za které peníze ho p. Maleček uvařil. V každém případě se dá říci, že tento pán také občas udělá nějaký dobrý skutek. J. Rovný

13.09.2014 | 19:17

Paragon

Dnes jsem byl na pochodu s hůlkami a o zaplacení 20,- Kč startovného byla vedena evidence na prezenční listině. Na požádání byl vystaven doklad o zaplacení startovného. Po návratu z procházky jsme byli pohoštěni gulášem, který servíroval pan starosta. Podle jeho vyjádření ale v žádném případě nešlo o guláš volební.

Jaroslav Štorkán

13.09.2014 | 18:54

To snad ne.

Pane J.S. To nemůže být snad pravda. Nejde přeci o to kolik si přihrábne. Jde o to, že se to prostě nemá a nesmí. A, že to někdo toleruje. Tak jo, půjdeme a každý si sem tam nějakou korunku ukradneme. Nemusí pršet, stačí když kape.
Řeknu Vám, že se mi to snad jenom zdá. J. Rovný

12.09.2014 | 15:56

To jako že by se za peníze za nevydaný stvzenky zaplatila hypotéka? Tak to už si fakt děláte pr...l!J.S.

12.09.2014 | 15:42

To je tedy divný. Proč tedy nedává stvrzenky? Nemá p. Zábelová náhodou hypotéku?

12.09.2014 | 11:25

knihovna!

Ale to už si vážně děláte srandu! To si myslíte že p. Zábelová má zapotřebí těch pár jak vy říkáte halířů? A na druhou stranu proč se sem nenapíše, že takovouhle dobrou knihovnici jsme ještě neměli? Tohle je fakt už trapný! J.V.

12.09.2014 | 09:50

Halíře jsou talíře,

si říká p. Zábelová. A tak pěkně v klídku, sobě otevřela v knihovně živnost.
A nikoho to nevzrušuje. V.H

12.09.2014 | 08:48

Jenom šťourat nestačí.

Tak opravdu nevím co si mám myslet. Přiznal jsem, že by se mělo obsahově vlákno na Drbně respektovat. Přesto se žádný podnět k diskuzi neobjevuje. To dokazuje, že někteří lidé pouze umí šťourat.
Záměrně jsem nahodil velice vážné téma, a ono nic. Přitom nevydáváni stvrzenek za provoz internetu, nebo kopírování je v naší knihovně běžná věc. Dokonce se prý p. knihovnice ani nezeptá, zda občan stvrzenku požaduje. Vůbec si nedokážu představit jak p. Maleček výběr peněz za tyto služby kontroluje. To mě vede k tomu, že se domnívám, že si p. knihovnice nějaké peníze ponechá pro svou vlastní potřebu. Není důležité kolik peněz to je. Podstatné zůstává, že se to vůbec děje. I na tomto příkladě lze našim občanům demonstrovat proč p. knihovnice a další zaměstnanci úřadu ve volbách podporují jako kandidáti p. Malečka. Oni podpoří Malečka na starostu a potom si budou nekontrolovaně dělat, co budou chtít. A co nato náš finanční výbor? Paní Veverková a Dlouhá jsou v naprostém klidu. A J. Štorkán taky, a to i přesto, že je pravidelným návštěvníkem knihovny a tato skutečnost mu je dobře známá. Určitě si říká, čert vzal peníze. Ale takové šťourání do lidí, to je panečku něco. Tak Jaroslave Šťourale, pardon Štorkáne, co tím budeme dělat? J. Rovný

10.09.2014 | 18:24

Tak do toho.

O jakém souboji protikladů hovoříš. Ti co jsou zde kritizováni, se pouze uchylují k anonymním urážkám. Něco jako protiklad nenabízejí. Pravděpodobně žádný nemají. Na řešení problému v oblasti mezilidských vztahů neexistuje šablona. Každý příběh je jiný a tudíž má i jiné řešení. Já jsem zvolil tento způsob. Přitom jsem si vědom toho, že se to každému nemusí líbit. Na druhé straně je možné poznat, že lidské příběhy stále lidi lákají. V Nejdku jsem v r. 1989 zvolil také tento způsob a lidé to ve volbách ocenili. Pravděpodobně upřimnost táhne víc než nějaké intriky. To, že se to dostalo na uvedené vlákno asi není zcela v pořádku. Nic méně, mělo to svůj vývoj a stalo se. Pravděpodobně nebylo jinde místo. J. Rovný

07.09.2014 | 20:22

Re: Tak do toho

Možná je to moje chyba, ale když se mi něco nezdá a nebo přímo nelíbí, tak problém řeším přímo s dotyčným. Naštěstí má Drbna vlákno věnované historii a asi bude jediným, které budu, do jeho zrušení, využívat (minulost lze pouze studovat a brát si z ní ponaučení, kritika je houby platná). Z dialektiky (Hegel) vím, že cesta kupředu vede pouze přes souboj protikladů a nelze ji tudíž stavět pouze na jednostranné kritice. Toto platí i pro předvolební agitaci.
Kritizoval jsem zneužití vlákna o MSC pro řešení osobních problémů a odpovědi jsem se nedočkal.
Jaroslav Štorkán

07.09.2014 | 19:40

Tak do toho.

Jaroslave, můžeš nějaké téma nahodit. Jenom nechválit. Na to máme zpravodaj.
Tento blog vznikl, a již jsem to řekl, proto aby pranýřoval to co je ve městě špatné. Určitě se mohou ti kterých se kritika dotýká bránit, musí se ovšem podepsat. Také nemám radost z toho, že jsem musel před veřejností odkrýt svůj osobní tragický příběh. Před 4-mi roky jsem mlčel a přihlížel tomu jak mě p. Špetlová a její přítel veřejně pomlouvají,a to za účelem mě ve volbách poškodit. Moc jim to nevyšlo, a tak se rozhodli ještě přitvrdit. Dnes kandidují na kandidátce která vznikla za účelem zabránit mě v tom abych byl zvolen. A to již určitě nemohu nechat jen tak. A teď tedy ke kultuře. Doslechl jsem se, že p. knihovnice nevydává za použití internetu stvrzenku. Tedy když si o ní neřekneš. A tak nevím co je na tom pravdy. Jestli má někdo v tomto nějakou zkušenost, ať napíše. J. Rovný

07.09.2014 | 17:46

Držme se tématu

Obracím se tímto na diskutující s prosbou o držení se tímatu - Společenské centrum. Pro Ostatní příspěvky je možné otevřít samostatná vlákna: "Rodina pana Rovného", " Problémy školství v Hroznětíně" a podobně. Tím nebude toto vlákno zaplevelováno příspěvky, které nesouvisí s kulturním děním ve městě, za což diskutujícím předem děkuji.

Jaroslav Štorkán

07.09.2014 | 13:36

Škola.

Škola je průšvih to už tady taky někdo napsal. Ředitelka je silná v kramflecích protože má za zády starostu. Odkroutí si ve škole s p. zástupkyní svoje a večer si zahrají na nějaké sešlosti nebo v hospůdce. A lidi ať si vozí děti jinam. V.H.

04.09.2014 | 18:00

Mělo by Vás zajímat.

Nebylo by dobré se odpoutat od hlavního tématu a tím jsou komunální volby.
Paní Vildumetzová, atraktivní a velice schopná žena, k tomu mladá a hodně ambiciózní.
Jako starostka udělala v Horním Slavkově závratnou kariéru (stejně jako Maleček u nás). Dnes je tajemnicí svazu měst a obcí. V těchto dnech, na zasedání kraj. zastupitelstva požadovala od kraje odpuštění 1,6 mil Kč, coby pokutu za to, že škola ve Slavkově za jejího starostování navyšovala počty žáků (černé duše), a to za účelem získání větších dotací. Pan hejtman jí odpověděl. Vy jste měla školu kontrolovat a dnes jste nemusela žádat o odpuštění. A co si z toho máme vzít pro Hroznětín? Pan Maleček také nic nekontroluje. Nic ho nezajímá. Má ve škole volební podporu (mají tam klid na práci) a to mu stačí. To, že velké množství rodičů, dnes vozí děti do školy jinam, ho absolutně nevzrušuje. Nechává p. ředitelku v naprostém klidu. A ta dělá pouze to, co sama uzná za vhodné. Nevím kdo bude v budoucnu za Hroznětínskou školu na kraji orodovat, až kraj rozhodne, že školu z důvodů nízké kvality výuky a nedostatek žáků zavře. Nehodlám dopustit aby takováto situace někdy nastala. Chci aby, jste otevřeli oči a začali se opravdu dívat kolem sebe. Nenechte se masírovat těmi kteří mají pouze jeden zájem, a to je, nic nedělat a zachovat si teplá místečka, a to nejen ve škole, ale také na radnici. J. Rovný

04.09.2014 | 08:21

Paní Kosová

Tento "blog" vznikl proto aby se ukazovalo především na to co p. Maleček a spol. páchají. Je to důsledek toho, že se bál abych ho z funkce předsedy finančního výboru kontroloval. Toto psaní o něm a jeho podržtaškách je pouze důsledek toho, že pro řízení města si zavedl vlastní demokratická pravidla. Za školu má společně s jejím vedením odpovědnost. Tak se nedivte, že jsem ho nevynechal. Vaše uraženost není na místě. Spíše jde o to, že v diskuzi o tomto problému nenacházíte pro Malečka žádné polehčující argumenty. To, že nechcete psát je Vaše rozhodnutí. Je to škoda, odvážných lidí je málo. J. Rovný

01.09.2014 | 18:58

p. ROVNÝ

Pane Rovný, ve škole nepracuji již rok, ale přesto si ještě pamatuji jak to tam chodí a ne vše tam bylo jenom špatné. Já jsem svým příspěvkem chtěla jenom říct ať si anonymové zametou před svým prahem. Vy jste si z toho zase vytáhl jenom to aby to zase bylo namířeno proti p. Malečkovi. Děkuji za odpověď ale už sem psát nebudu. J.Kosová.

01.09.2014 | 17:54

Paní Kosová, nemohu souhlasit

Paní Kosová, také já bych občas rád pohlédl do tváře anonymním pisálkům. Vážím si toho, že Vy se umíte podepsat. Váš názor je z toho důvodu potřebné respektovat. To ovšem neznamená, že s ním musí každý souhlasit. Především se domnívám, že nemůže nikdo z odpovědných lidí souhlasit s tím, že když chce někdo vozit děti do školy, tak ať si je vozí. To je přeci signál, že něco není v pořádku. Zcela mimo jakoukoliv pochybnost stojí to, že když se bude jednat o ojedinělý případ tak není nutné dělat kravál. P.Kosová, těch rodičů co vozí své děti jinam je již opravdu hodně. Vrchol je, že i náš radní. Škola je pro město prioritní záležitostí. Ty peníze, které do školy město dává, představují hodně velký obnos. Podívejte se na rozpočet. Několik desítek milionu se do školy postupně již investovalo, Také se ještě několik milionu investovat bude. Není možné pouze přihlížet a nic nedělat.
To dělá p. Maleček. A výsledek je ten, že se situace ve škole neustále zhoršuje. A to je konec konců také příčina toho, že p. ředitelka čelí na „Drbně“ nechutným útokům. Nikdo tady nezpochybňoval kvalitu pedagogů. Ten problém je v systému řízení. Domnívám se, že jste stále zaměstnána ve škole. Kritizoval jsem vybavení kuchyně. Bylo zbytečně drahé a plně ho nevyužíváte. Vy mě to nepřiznáte. A proč by, jste mě to přiznávala. Byla by jste sama proti sobě. P. Maleček se nestará, ředitelka se nestará, a Vy máte klídek na práci. A tak se nelze divit, že oba jmenovaní mají Vaší podporu. Mrzí mě, že je Vám přitom jedno, že škola ve svém hlavním zaměření ztrácí potřebnou kvalitu. Proč p. ředitelka kandidovala za SNK vedené Malečkem? Proč neprosadila vybudování školního hřiště? Řeknu Vám, že toto je doslova tragedie. V Merklíně budují za 50 mil. náměstí a naše děti se nemají kde proběhnout. P. Maleček ve zpravodaji napsal, že mu je líto, že nezískali potřebnou dotaci. Mě je také líto, že jsem nevyhrál ve Sportce. Ale jak jsem mohl vyhrát, když jsem tu Sportku nepodal. Rozumíte mi ! Ti dva borci co vedou město, žádost o dotaci vůbec nepodali, a potom je jim líto, že jsme žádnou nedostali. Projekt zdědili po mě, stačilo pohnout zadkem a žádost podat. P. ředitelka věděla dobře, že mám velký zájem na tom aby škola byla výkladní skříní města. Proč se rozhodla mě aktivně odstranit z vedení města? Pustila se do politiky ne proto, aby pomohla škole, ale proto aby si uchovala svoje teplé místečko. Správně se zde zdůrazňuje, že v jejím případě není jedno, jak se chová na veřejnosti. Učitel nemůže být pouze autoritou v rovině odborné, on musí být také autoritou mravní. Co z toho budeme mít, když bude naše dítě na jedné straně vzdělané, a straně druhé bezcharakterní zmetek. Za čtyři roky mého starostování jsem nikomu hlavu neuřízl. Proč, tedy téměř všichni kteří pracují pro město, nebo přímo v něm podporují Malečka. Jeho totiž, a již to bylo řečeno nic nezajímá, pouze jenom to aby byl zvolen. A proto nic nekontroluje, neřídí a pouze rozdává peníze. Prostě si za peníze občanů kupuje své voliče.
K 31.12. 2014 bude mít město od státu o 10 mil. více než obdrželo v době kdy jsem byl starostou já. Kde je těch 10 mil. vidět. Bylo by například dobré, kdyby přistály ve škole. Ale to by se musel někdo starat, aby se s nimi naložilo efektivně. Kdyby měla škola ty peníze dostat za tohoto stavu řízení, budu proti. A to je asi ten problém který nás nějak názorově rozděluje. J. Rovný

01.09.2014 | 15:48

škola!

Pořád nemohu přijít na to, proč někdo pořád pomlouvá místní školu. Náš syn sem také chodí. Ne vždycky jsme byli jako rodiče spokojení, ale p. třídní je hodně komunikativní a vše řešíme. Nechápu osobní útoky na ředitelku a zástupkyni kvůli tomu co dělají ve volném čase. A vrchol všeho je když někdo napíše...já jsem dal děti jinam...tak když je dal jinam proč se stará o to co se děje ve škole nebo co dělá ředitelka po večerech. Každý máme možnost když nejsme spokojení dát dítě do jiné školy, i když by to byla škoda nechat dítě dojíždět a mít školu v místě. Je to opravdu nechutný moc ráda bych ty anonymy viděla na vlastní oči. J.Kosová.

01.09.2014 | 14:16

To je samozřejmě pravda, že si každý může ve volném čase dělat co chce, ne ale až tak osoba veřejně činná, ředitelka - hospodská zpěvačka nevrhá dobré světlo na školu kterou vede. Ale místní škola bohužel má renomé hodně špatné, je to škoda...

01.09.2014 | 06:59

Ted jste se teda předvedli, to co si ředitelka a její zastupkyně dělají ve svém volnu, tak do toho vám snad nic není. Chtěla bych vidět vás v opojení,jak by jste se chovala. Proč by si hrála na zpěvačku, prostě jenom ráda zpívá a
ma radost ze života. Je na tom neco špatného. Nebo to je jen pouhá zavist. OH

31.08.2014 | 21:37

škola

Já už děti do Ostrova vozím, byl jsem svědkem jednoho alkoholického opojení paní ředitelky na Rafandě...síla! Ani jako zpěvačka nic moc...v Peci jim nebylo ani rozumět, každý kdo si na zpěvačku hraje ještě nemusí zpěvačka být! Z.H.

31.08.2014 | 18:24

Bylo by dobré aby se místo zpívání věnovali škole. Jinak hrozí, že všichni budeme vozit děti jinam. Nechceme-li, měli bycho u voleb opravdu přemýšlet. V.H.

31.08.2014 | 12:14

Na hraní a zpívání mají ředitelka a zástupkyně času dost ale aby jsme se dneska kdy končí prázdniny podívali na to co se bude dít ve škole v září, na rozvrhy hodin nebo jaké budou mít naše děti nové učitelky to by jsme po nich chtěli moc. Ale na to je čas 1. září. M.K.

30.08.2014 | 12:06

Kultura

Co takhle pozvat do městského kulturního centra p. ředitelku školy a její zástupkyni s jejich kapelama? Určitě nejsem jediný koho by zajímalo jak hrají a vystupují. Pořád jenom slyším od kolegů v práci jak hráli na pivním pochodu nebo na country sešlosti v Peci u Nejdku ale já sám jsem je ještě neviděl, asi si budu muset dojet 6.9 na Ostrovský kodrcák abych viděl jaké šikovné zpěvačky nám vedou školu. V.N.

30.08.2014 | 09:47

Kovové schody

Nikoho nezajímají , protože se plýtvá všude , tak proč neuložit několik možná desítek tisíc z rozpočtu někam na dvůr a čekat až nikdo nebude schodiště hledat .....Možná se bude někomu hodit , možná skončí ve sběrně ,ale s tím má pan starosta přeci letité zkušenosti .....Karel

04.07.2014 | 22:21

Kultura

Jardo, tvá reakce by neměla mít ten účel, že mě uděláš radost. To co jsi uvedl by měla vedoucí MKC předložit radě města a ta potřebné peníze začlenit do návrhu rozpočtu na r. 2014. Věřím, že zastupitelé takto předložený návrh podpoří. J. Rovný

10.01.2014 | 16:15

Možnost výstav

Jaroslave, vyříkali jsme si to již na náměstí, ale abys měl radost, tak ti odpovím i touto cestou. Jako sběratel jsem tak trochu nenormální (ale kdo je dnes normální?) a protože nic, co se mi dostane do rukpu nedokáži vyhodit a tak mám řadu zajímavých věcí, se kterými bych rád seznámil ostatní. Takto zatím využívám pouze stránky Karlovarského Deníku, kde je prostor minimální. Ale zpět k možnosti vystavovat. Chybí zde to základní - zasklené výstavní panely. Vždyť i ta soutěžní výstava fotografií musela být udělána provizorně. A proto patří paní knihovnici velký dík. Ono fotografie, pokud má zaujmout, musí být v minimálním formátu 30x40 cm. Zajeď se někdy podívat do "svého" Nejdku, kde jsou v Infocentru výstavy každou chvíli, a určitě mi dáš za pravdu. Pro vystavování trojrozměrných exponátů jsou zase, zvláště v dnešní době, potřeba zabezpečené vitriny. Obojízde chybí, ale jsou v nejdeckém muzeu, kam rád na výstavy zajíždím. A to nemluvím o tom, že pro vystoupení hudebních skupin nebo divadelníků chybí provizorní jeviště. Rozdíl byl patrný při "Pohádce pro dospělé" v porovnání s vystoupením Roháčů. Pro besedy, které jsou zajímavé, zase chybí ozvučení a tak bych mohl pokračovat.
J.Štorkán

07.01.2014 | 21:25

Kultura II.

Jaroslave,dovolím si ještě dodat, že té kultury v našem městě je nabízeno tolik kolik činí poptávka, a kolik je možné z rozpočtu města ufinancovat. To znamená, že jsem v celku spokojen. Přesto, například Já osobně postrádám nějaké akce výstavního charakteru.Zrovna teď v čase Vánoc by se určitě hodila nějaká výstava s Vánoční tématikou. Snad příště. J. Rovný

21.12.2013 | 16:41

Kultura ?

V úvodu si dovolím Všem popřát hezké prožití svátků Vánočních a hodně zdraví do Nového roku. Jaroslave, na posledním zasedání zastupitelstva jsem mírně zkritizoval způsob jakým se využívá naše MKC. Na jedné straně jsem opravdu potěšen tím, že naše veřejnost má možnost uspořádat v našem MKC různé oslavy (svatby,narozeniny a pod.), na druhé straně, a to bohužel je nutné konstatovat, že uvedené zařízení je uzpůsobeno poněkud pro jiné účely. Peníze které za uspořádání uvedených akcí město vybírá, pokryjí 2/3 přímých nákladů, ta 1/3 zbylých peněz zdaleka neodpovídá míře opotřebení dotčeného zařízení. Stručně řečeno, za 100 provedených akcí budeme mít na opravu 40 tis. Kč., náklady však budou činit 200 tis. Kč. Tím určitě nechci říci, že mají lidé platit více. Já chci tímto sdělit občanům, že vedení města opět prokázalo svou neschopnost a nadutost. Kdyby dopředu věděli k jakým účelům bude MKC sloužit a poradili se s odborníky, tak by vnitřní zařízení muselo být vybaveno a uspořádáno jinak. Na druhé straně, co můžeme očekávat když stavební komisi řídí agronom a naše město lidé kteří doposavad ve svém životě nestloukli ani boudu pro psa. J. Rovný

21.12.2013 | 16:32

Program Společenského centra

Program Společenského centra jak na říjen, tak nyní na listopad, obsahuje řadu zajímavých akcí. Jen by bylo potřeba, aby ti, kteří sem píší, se zašli na některou akci sami podívat a pak mohou napsat své hodnocení. Určitě by to přispělo k bohatšímu programu z vlastních zdrojů.
Jaroslav Štorkán

06.11.2013 | 12:11

Zdravá výživa

Předpokládal jsem, že když nám zbyly ve městě na zdravou výživu již jen dvě restaurace, tak že na přednášce (11.4.) bude více lidí. Omyl, bylo nás tam 1+7 (já a 7 žen). Možná se ostatní lekli projíždějícího auta Městské policie (píši jinde).
Jaroslav Štorkán

12.04.2013 | 18:13

Dobrá rada.

Jardo, věřím, že tvá rada je tentokrát upřimná. Nic méně, jak začneš v životě odpočívat, tak rozdělanou práci nedoděláš. Mohu tě ujistit, že rodinu nijak nešidím. Moje žena je velice soběstačná, což v praxi znamená, že na mne neklade žádné veliké nároky. A tak já mám dost času i na tu drbnu. Tak se měj a 20.3 se sejdeme. J.Rovný

12.03.2013 | 18:21

Re.: Tak opravdu nevím 2

ˇ"Čím jsem byl, tím jsem byl rád", někdy dobrovolně, někdy pod tlakem okolnosí. Jardo oprosti se na chvíli od "Drbny" a věnuj se raději rodině. Mám to vyzkoušené a pomáhá to. Pokud vše mezi námi, zde napsané, "vyšumí" tak si, jako zatím vždy, vše 20.3. vysvětlíme. Nyní se zde budu vyjadřovat jen ověřené historii Hroznětína. Mám toho dost a možná si to i někdo přečte. Bohužel zde chybí počítadlo návštěv jednotlivých vláken.

S přátelským pozdravem.
Jaroslav Štorkán

12.03.2013 | 11:26

Tak opravdu nevím.

Jardo,zasloužíš si za svou velice konstruktivní připomínku lepší odpověď než zde byla. Tak, že moje odpověď je asi taková. Ty a tvoji soudruzi jste se po roce 1990 s těmi špatnými komunisty rozešli. Já jsem si přitom psaní okamžitě neuvědomil kteří jsou ti hodní a reformovaný a kteří ne. Tak se ti omlouvám. Vy se jmenujete KSČM a ne KSČ. J.Rovný

11.03.2013 | 22:11

Re.: Tak opravdu nevím

Informace o veselici v Josefově U Sokolova musela být čerpána zřejmě ještě z Rudého práva. Starosta již dnes nemůže být členem KSČ.
Jaroslav Štorkán

11.03.2013 | 17:03

Pane Maleček.

Nějak ztrácíte glanc. Já chápu, že to je k vzteku. Zasadil jste se o to abych nevedl finanční výbor,ale já vám stále koukám na prsty. Já jsem neřekl,že jste těch pár kytiček nakoupil z městského. I když vy si určitě poradíte. Na rozdíl od vás mě zajímají také náklady za teplo a elektřinu. Ty bude platit kdo? Ostatně hospodaření MSC za r.2013 nám to ukáže. Když již plácám tak ještě plácnu. Hodně let jsem se živil pořádáním plesů a tanečních veselic. I jiné organizace které si u mne pronajaly sál v naprosté většině na tanečních akcích vydělaly. Jak je tedy možné, že jste za celou dobu trvání městských plesů nedokázal zorganizovat ani jediný který by město nemuselo dotovat. Pod mou kritikou jste prohlásil, že se budete snažit uspořádat letošní ples bez dotace. A výsledek? Opět jste prodělal a to 4 224 Kč. Vy a rada by jste to měli zaplatit ze svého. Když se divám na to co děláte, tak mám chuť zařvat, hoďte na něj síť. Někdo si možná položí otázku proč to děláte. Odpovím. Jste sebestředný člověk který miluje potlesk a jemu jedno, že má holý zadek. Tím zadkem myslím naše město. Ti přespolní občané se určitě srdečně smějí. Oni tak rozhazovačného starostu totiž nikde nemají. Je to určitě tím, že tam zastupitelé myslí nejdříve na obec a pak až na sebe, k tomu mají ještě i dost rozumu aby rozeznali kdo je dobrý hospodář a kdo ne. Potom se nemůžeme divit, že jejich obce mají, například, spravené chodníky, škola má sportoviště a občané se nemusí dívat na chátrající obecní majetek. J.Rovný

11.03.2013 | 16:12

p. Rovný

Pane Rovný než něco napíšete tak si vše ověřte a nepiště opět bláboly a urážky. Páteční akce nebyla nijak dotována, umělci vystupovali bez platně a autobus, který jsme pro ně zajistili uhradilo vstrupné. Co se týká mně, tak uvedené kytičky pro přítomné dámy jsem hradil ze svého, určitě bych tuto položku nehradil z městských peněz. Opět zase jenom plácáte do větru a lžete.
Martin Maleček-starosta města

11.03.2013 | 10:55

Tak opravdu nevím.

Musel jsem se štípnout. Já jsem úroveň swingové párty nekritizoval. To co kritizuji je skutečnost, že tento druh „kultury“ který má ryze komerční charakter se zpravidla z veřejných prostředků nedotuje. V Josefově u Sokolova si starosta zajistil sponzora a uspořádal u příležitosti MDŽ veselici a nakoupil kytičky pro všechny ženy v obci. Přičemž na akci nepoužil ani korunu z veřejných peněz. Ano, nahonil si body, ale za své. A to je starosta za KSČ. Nebudu na tomto místě popisovat jakou kulturu bych já dotoval. Stačí když uvedu, že se jedná o takové akce které člověka něčím obohacují, rozšiřují jeho znalosti a kultivují jeho lidské vlastnosti. Jednoznačně do tohoto souboru patří i zájmová činnost občanů, zejména dětí. Tak, že i ochotnické divadlo. Jinak, a to především, si dovolím upozornit, že stránky „ Hroznětínská drbna“ jsou soukromá záležitost. Vznikly jako reakce na skutečnost, že oficielní diskusní fórum umístěné na stránkách města, p.Maleček s pomocí svého zastupitelského komparsu nechal zrušit. Naše kritické připomínky by také zcela určitě nenechal zveřejnit na stránkách Hroznětínského zpravodaje. Vedle toho, k založení stránek přispěla, a to mírou největší ta skutečnost , že se zasadil o to aby nemohl být ve své činnosti ze strany opravdové opozice žádným zákonným způsobem kontrolován. Nevím jak kdo, ale jsem přesvědčen, že ten kdo má v úmyslu vykonávat veřejnou funkci poctivě by se nemněl bát žádné kontroly. Vážení, jsem přesvědčen, že k tomu aby jste akci pochválili máte k dispozici veřejný prostor (Hroznětínský zpravodaj, stránky města apod.). Cílem Hroznětínské drbny je to abychom informovali ty kteří mají zájem, o tom co považujeme při řízení města za špatné. Nikdo, nikoho, nenutí k ničemu, ani ke čtení ani k psaní. Také vy nás nenuťte abychom četli anonymní hlouposti, mnohdy i s urážkami. Vaše reakce nemusí být souhlasné, měli by však být podepsané a hlavně k věci. Věřím, že jsem srozumitelně napsal, že nepovažuji za rozumné dotovat nějaký candrbál, navíc při kterém si někdo za veřejné peníze honí tričko. A tak reakce, že tady někdy v historii něco bylo a někde něco je nic neřeší a neodpovídá na problém. Opětovně se tedy ptám. Chcete nebo nechcete dotovat z veřejných peněz tancovačky a jiné podobné veselice. V případě, že ano, tak řekněte proč. Já si vás pouze dovolím upozornit, že v Hroznětíně je toho ještě velice mnoho co by při použití veřejných peněz zlepšilo život všem občanům města. Dle mého názoru jsou vyčleněné peníze na kulturu ve vztahu k rozpočtu za hranou. Dost možná, že si někdo může myslet opak, a, že by si kultura ve městě zasloužila ještě více peněz . To by ovšem p. Maleček a spol. museli ušetřit jinde . A v tom je ten největší problém. Tito lidé to neumí a také umět nechtějí. J.Rovný

10.03.2013 | 15:48

Re: Swingová párty.

Kritiku Swingové párty by měl psát ten, kdo se jí zúčastnil, protože názor zúčastněných byl zcela opačný, o čemž svědčil potlesk po každé skladbě. Pokud jde o kulturu, tak mohu doložit pozvánky na zábavy ze 30. let minulého století. Kde se konaly není třeba dodávat. Navíc se v těchto prostorách po roce 1945 hrálo ochotnické divadlo. Největší ohlas má totiž většinou ta kultura, kterou si občané připraví sami(obnova ochotnického divadelního souboru v Nejdku). Ty doby však jsou, až na vyjimky, dávno pryč.
Jestliže někdo kritizuje kulturu ve městě, chtělo by napsat, jakou "kulturu" si představuje a nabídnout její zajištění.
Zcela na závěr - akci nezajišťovala paní Zábelová.
Jaroslav Štorkán

09.03.2013 | 18:41

Swingová párty.

Paní Kosová, pokud hovořím o dotacích pro kulturu, tak určitě myslím jinou oblast než jsou tancovačky. Nic méně, je dobře, že se přítomným akce líbila. Na druhé straně se nelze divit. Každý kdo vyhledává tento druh "kultury" musí být nadšený z toho, že mu někdo z veřejných peněz jeho bohulibou zábavu dotuje. Na té akci mě více vadí jisté pokrytectví p.Malečka. Když již se rozhodl obdarovat přítomné ženy kytičkou, měl si najít také trochu času na ty ženy které se z nějakého důvodu (zdraví, věk a pod.) nemohly na swingové natřásání dostavit. Jsem přesvědčen, že i tyto ženy si veřejnou úctu zaslouží. Osobně je pro mne MDŽ svátek trochu zdeformovaný, přesto jej respektuji. Je škoda, že boj za rovnoprávnost má za následek to, že u mnoha žen se vytrácí ženskost a něha, a mnoho mužů již nechápe co je to mužnost a galantnost. J.Rovný

09.03.2013 | 16:05

Swing Melody Ostrov

Chtěla bych touto cestou poděkovat městskému úřadu a p. Zábelové za příjemnný páteční večer v duchu třicátých let. Swing Melody a Jan Veverka byli výborní a myslím, že všichni co se dostavili by se mnou souhlasili, ostatně spokojené úsměvy a závěrečné vytleskávání pro přídavek mluvily za vše. Moc hezké bylo že p. Maleček rozdával kytičky všem ženám k MDŽ. Jana Kosová.

09.03.2013 | 09:01

Island.

V Hospodě se nic neututlá. Přednáška o Islandu se opravdu líbila a lidé měli zájem. A to je dobře. Jenom bych ještě poznamenal. Účastníci besedy by měli mezi lidmi dále šířit málo známou věc. Občané na Islandu vycházeli všechny ty kteří v parlamentu přihlíželi tomu jak vláda a banky nesmyslně zadlužují svou zem. Nový parlament nechal 2/3 vládních činitelů a manažerů bank pozavírat a vedle spravedlivého trestu došlo na zabavení majetku a povinnost hradit vzniklé dluhy. Škodám se dá předcházet. Také u nás by parlament a vláda potřebovaly gruntovní rekonstrukci. A nejen parlament národní , také mnohdy "parlamenty" místní. Jestli mě někdo nevěří, má možnost dostavit se na zasedání zastupitelstva v Hroznětíně. Každému kdo přijde garantuji, že uvidí dokonalé loutkové divadlo. J.Rovný

01.03.2013 | 15:22

Co vy na to?

Na dnešní přednášce o Islandu byl promítací sál zcela zaplněný. A to se platilo vstupné. Kdo nepřišel, může jen litovat. Kdy se dostanete na Island?
Jaroslav Štorkán

28.02.2013 | 20:52

Otevřený dopis z 10.8.2011.

Vážení zastupitelé a pane starosto, předkládám Vám podstatnou
část mého Otevřeného dopisu z 10.8.2011 a žádám o vyvěšení na
Úřední desce města Hroznětín.

Pan STAROSTA a Rada města rozhodli, že tento dopis zveřejněn nebude. Pravděpodobně mají strach, že by se mnou mohla valná část
spoluobčanů souhlasit.
----------------------------------------------------------------
Jsem jedním z cca 1.850 obyvatel města Hroznětín.
O dění ve městě mám zájem a jsem pravidelným hostem
veřejných zasedání Zastupitelstva.

Musím konstatovat, že je mi z Vás smutno.
Z Volební programu SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I.,
jste si vybrali zatím pouze jednu větší akci :
Je to bod 3 a/ Rekonstrukce budovy knihovny
na Městské společenské centrum ( menší sál,
zájmové místnosti, knihovna, infocentrum ).

Na tuto akci si budete půjčovat 6.000.000,- Kč -
viz Usnesení z 3. řádného zasedání zastupitelstva města
Hroznětín ze dne 27.6.2011 – bod č. 18.

Na úrocích zaplatíte minimálně 1.000.000,-Kč a tím město
zadlužíte částkou minimálně 7.000.000,-Kč.
Navrhovaný plán splátek na 5 let zatíží městský
rozpočet částkou cca 100.000,- Kč měsíčně.
Do financování bude rozpuštěna finanční rezerva města
4.000.000,- Kč – viz Návrh rozpočtu města na rok 2011 –
- viz kapitola č. 8115 Financování – přebytek z příjmů
roku 2011 – 4.000.000,-Kč, což není v souladu
s Vaším Volebním programem – viz níže.
O čerpání rozpočtové rezervy musí rozhodnout zastupitelstvo,
což se doposud nestalo.

Navíc, ve volebním programu SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I,
které má v zastupitelstvu většinu 9 mandátů, zapomínáte na následující body Vašeho programu :

1 a/ Podpora mladých rodin s dětmi, sociálně slabších rodin
a tělesně postižených … -
- Rekonstrukce budovy č.p. 337 v Západní ulici Hroznětín
- 19 bytových jednotek ….

5 a/ Zahájit postupnou rekonstrukci komunikací ve městě
a spádových obcích, na základě schváleného harmonogramu
novým zastupitelstvem.
5 c/ Výstavba nového osvětlení v osadě ODEŘ a BYSTŘICE.
Zahájit postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení
ve městě Hroznětín, výstavba nové trafostanice v lokalitě
Velký Rybník – sever.
5 d/ Rekonstrukce městského hřbitova - výstavba urnového háje
a rozptylové loučky.
7/ Závěr.
Vážení spoluobčané. …… Náš program je sestaven na reálném
podkladě, nebudeme Vám slibovat žádné megalomanie.
Naším cílem je rozvíjet město tak, aby život v Hroznětíně
naplňoval naše představy a životní úroveň postupně dosáhla
potřeb občanů žijících v menším podhorském městě.
Hospodaření města musí splňovat daná kriteria
( AUDIT stupeň A ) a být finančně vyvážené
( držet finanční rezervu ) ……
….. NEŘÍDÍME SE STRANICKOU POLITIKOU, HÁJÍME ZÁJMY OBČANA.

Hospodaření města uzavřené protokolem č. 342/KN/10
z 12.4.2011 bylo ohodnoceno stupněm B ? ? ? ! ! !

A tak bych se Vás chtěl zeptat.

1/ Opravdu si myslíte, že Vaše rozhodnutí ze dne 27.6.2011
je ku prospěchu všech obyvatel města Hroznětín ?
2/ Provedli jste ekonomickou rozvahu nákladů
na provoz rekonstruovaného zařízení ?
3/ O kolik se sníží náklady na provoz budovy ?
4/ Kolik bude stát provoz Infocentra – mzdové náklady,
informační materiály atd. ?
5/ Kolik přinese pronájem sálu a zájmových místností ?
6/ Kolik bude stát nové vybavení sálu, zájmových místností,
knihovny atd. ?
7/ Neměla by být o této akci vedena veřejná diskuze,
například ANKETA apod. ?
8/ Nebojíte se mladých rodin s dětmi, sociálně slabších
rodin a tělesně postižených, kterým jste ve Volebním programu nabídli bydlení v Západní ulici ? Objekt chátrá !
9/ Opravdu si ještě myslíte, že když se nyní zadlužíte,
budete mít později dost peněz na plnění
Vašeho volebního programu.
Nebude lepší realizovat více drobnějších akcí než
jednu BOMBASTICKOU, prakticky zbytečnou
a do budoucna prodělečnou ?

Přeji Vám hodně spokojených spoluobčanů.

Nespokojený spoluobčan
Josef Šopejstal
Potoční 165
Hroznětín

V Hroznětíně 17.1.2013

28.02.2013 | 20:50

Pro pana ( paní ) K.V.

Pan Štorkán, dědečkové a babičky by mohli popíjet z městského,
kdybychom ve městě neměli jednoho n e n a s y t n é h o,
který si ze svého nadstandardního platu není schopen
zajistit vlastní bydlení ani vlastní auto !?

Josef Šopejstal.

25.02.2013 | 13:17

Re: Občerstvení

Babičky a já jsme si vždy vše, co jsme snědli a vypili při svých setkáních v bývalé jídelně pro důchodce (v dnešním Společenském centru), předem za své koupili a přinesli.
I dnes bychom rádi případnému provozovateli občerstvení za služby zaplatili, ale není komu. Navíc nám ubyde další "občerstvovací stanice".
Na rozdíl od autora příspěvku se podepíši.
Jaroslav Štorkán

24.02.2013 | 15:19

Občerstvení.

Pan Štorkán a babičky by rádi popíjeli z městského. K.V.

24.02.2013 | 12:54

Akce ve Společenském centru.

Ono se to pěkně poukazuje na málo akcí v únoru, ale každá něco stojí. Jsem zvědav, kolik lidí přijde na jistě zajímavou přednášku 28. února (platí se vstupné). Co kdybyste, pane Josefe Šopejstale, sám nějaký program připravil nebo alespoň navrhl. Určitě by se našel prostor a termín pro jeho realizaci.
Důchodkyně by se tam klidně mohly scházet, ale nasucho tam nikdo sedět nebude. Z tohoto důvodu jsme také přestali, před rekonstrukcí budovy, využívat místnost jídelny, kterou poté využívali šachysté.
Jaroslav Štorkán

23.02.2013 | 17:20

Bouře na hroznětínském kulturním nebi.

Městské společenské centrum rozbouřilo poklidné hroznětínské
kulturní nebe a v měsíci únoru zaplavilo veřejnost
třemi ( slovy třemi ) kulturními akcemi.

Jen tak dál a větší kapky.

Josef Šopejstal.

23.02.2013 | 07:31

To není jen o p.Zábelové

Paní Kosová, já jsem nikde neřekl, že p.Zábelová pracuje špatně. Já pouze kritizuji náklady které jsou v souvislost s knihovnou pro mne nepřijatelné. Všechno je o lidech a těch co je řídí. Když se rozhlédnete tak zjistíte, že hodně rodičů vozí své děti mimo naší školu. Vypsat výběrové řízení není o tom někoho odstranit, ale přinutit ho k tomu aby neusnul na vavřínech. Kopaná která byla výstavní síni Hroznětína nemá ani jediné mládežnické družstvo, stejně tak tenis, šachy a další. Zde jednoznačně nefunguje, škola-rodiče-těl.jednota. Naše paní ředitelka potřebovala dostat nějaký impuls k tomu aby se aktivovala, vhodná chvíle nastala v podobě vyhlášení konkurzu. Pan Maleček to neudělal, a vím proč. Ona je p.ředitelka jeho ctitel a naháněč nových voličů. Bohužel, ale takto se nijak dál neposuneme. Starosta který řídí město s pomocí kamarádů a rozdávání prebend je cesta totální stagnace. J.Rovný

13.02.2013 | 12:01

Knihovna - p. knihovnice

Musím reagovat na připomínky k paní knihovnici - p. Zábelové. Bydlím v Hroznětíně 19 let do knihovny chodím já, manžel i syn. Z knihovnic které jsme ve městě měli, p. Zábelová dělá nejvíc, ať co se týká, akcí pro děti, vyzdobení knihovny... atd. Můj syn i já tam chodíme velice rádi na čtení, a jiné akce. Mluvím za sebe, chápu že každý máme svůj názor. J. Kosová.

13.02.2013 | 11:30

Nepřesné !

Jaroslave, Nejsem si jistý zda jsi mému příspěvku porozuměl. Jedno ovšem chápu, opět odvádíš pozornost od podstaty. Ale budiž. Tak za prve. Nejedná se o Maďarský guláš ale o rybí polévku která je v Maďarsku hodně populární a ta se právě vaří na mnoha slavnostech v rámci soutěže. Za druhé, nikdo netvrdí, že slavnosti města jsou něco nového, stejně tak taneční zábavy a plesy. Vše již tady samozřejmě bylo. Já jsem jenom upozornil na skutečnost, že v našem městě se v oblasti kulturní nabídky mnoho nezměnilo. V případě, že ano, tak máš možnost mě upozornit. J.Rovný

12.02.2013 | 10:38

RE.: Kultura + knihovna

Jen jedna poznámka - nezaměňovat Krušnohorskou bramboračku, která se vaří při soutěži v rámci slavností města s Maďarským gulášem.
Městské slavnosti nejsou specialitou Hroznětína a tak není nutné dokazovat kdo je organizoval poprvé, protože stejně nebyly, v porovnání s okolím, první. Mohu doložit (bez překladu), že zábavy, bály a divadelní představení se konaly v Hroznětíně již v 1. polovině minulého století a i po roce 1945 a to právě ve Slunci. Proto ta moje předchozí, nepodepsaná, narážka.
Jaroslav Štorkán

11.02.2013 | 22:24

Omlouvám se. Nějak se zapomínám. Níže napsal J.Rovný

11.02.2013 | 18:12

Kultura III

Pane Maleček, v případě, že by jste se nesnažil čtenářům dokazovat, že nemáte problém mě podpořit, tak bych určitě nesklouzl k dokazování toho, že lžete. A lžete opakovaně ! Příspěvek zmíněným seniorům se vyplácel již za p. Kocha a také za mne. Byl zrušen za vašeho vedení a to z prostého důvodu. Mezi žadateli se objevili dva vaši příbuzní kteří měli slušný důchod a fungující rodinu kolem sebe. Reagoval jsem tím, že se jedná o zneužití této podpory. Současně s tímto jsme se i s ostatními shodli na změně pravidel. Výsledek je ten, že jste ani za dva a půl roku žádná nová pravidla nenavrhl a podpora se již nevyplácí. Jediné co jste v této věci dokázal je to, že jste můj návrh na výplatu této podpory v novém rozpočtu nepodpořil. Já to beru tak, že jsem vás opět nepřesvědčil. Na celé věci je dost zajímavé, že podobnou podporu máte ve volebním programu. Tak, že nadále platí to, že těch pár seniorů vám za to nestojí, neboť jejich volební potenciál je opravdu nepatrný.

11.02.2013 | 18:07

Kultura III

To co uvádíte ve Vašem článku není seriózní odpověď na uvedenou věc. Já reagoval na kulturu ve městě a nechápu proč hovoříte o seniorech. Příspěvek pro seniory jsme zrušili z již uvedených důvodů. Osobně jste říkal, že není podle čeho objektivně vyplácení příspěvku stanovit a poté se zastupitelstvo rozhodlo tento příspěvek zrušit. Oblast pomoci seniorům mně osobně zajímá a né jak tvrdíte. Touto oblastí se zabývá Městský úřad Ostrov, sociální odbor, nebo Úřad práce. Několik občanů se na mně již obrátilo s prosbou o pomoc a vždy jsem jim domluvil schůzku na patřičném úřadu k jejich spokojenosti. To co píšete není z Vaší strany fér a proto mně dovolte, že již na Vás nebudu reagovat. Jenom ještě jedna připomínka, když na něco reagujete držte se tématu. Martin Maleček-starosta Hroznětína

11.02.2013 | 17:21

Kultura III

Pane Maleček, prohlásil jste, že vám nebude vadit když povedu finanční výbor. Výsledek byl takový, že jste mě nepodpořil. Nikdy jste žádný můj návrh nepodpořil! Situace došla tak daleko, že když jsem opětovně navrhoval aby se opět zavedl příspěvek pro opuštěné seniory s nízkým důchodem tak jste ho také nepodpořil. Pravděpodobně proto, že těch seniorů je málo a nechtějí chodit po Hroznětíně a pomlouvat Rovného. Pane Maleček, to co uvádíte je pouze lhaní a využívání toho, že občané nechodí na zastupitelstvo. Na jiném místě a ve větším rozsahu se budu věnovat dalším lžím z vašich úst. J.Rovný

11.02.2013 | 15:43

kultura II.

Pane Rovný,
nebudu tady dokazovat co kdo vymyslel, nebo ne, co kdo zařídil, kdo si co při kulturních akcích odpracoval, to vše musí ohodnotit až naši občané. Jestliže, máte nějaký návrh s konkrétním snížením nákladů na kulturu rád se od Vás poučím a v případě, že mně přesvědčíte budu jeden z prvních zastupitelů, který se přidá při jeho prosazování na Vaší stranu. Martin Maleček-starosta Hroznětína

11.02.2013 | 15:20

Kultura + Knihovna

Pane Maleček těší mě, že jste se pochlapil a veřejně vstoupil do diskuze která tímto získá určitě novou úroveň. Vaše poslední věta je hodně sugestivní a já jenom doufám, že neměla čtenáře přesvědčit o tom, že pokud by řídil město Rovný tak jsme bez kultury. Jenom připomenu, že například "oslavy města" byl můj nápad a to jako reakce na opětovné získání statutu města. Vy a p. Hujsl,jste s ničím novým nepřišli. Současná kulturní nabídka je téměř stejná jako v době kdy jsem byl starostou. Trochu jiná je pouze v tom, že dnes máme MSC. Pro zachování určité objektivity musím dodat, že váš nápad byl bál v Sadově a to, že se vaří bramboračka při oslavách města, i když ten vlastně pochází z Maďarska. Náš vzájemný problém spočívá v tom, že já bych dokázal stejnou nabídku kultury zrealizovat za 65% vašich nákladů. Určitě bych dnes již měl na škváře vybudované zděné WC a pevné podiům, a tím bych nemusel do nekonečna platit za tyto záležitosti každý rok přes 100 tis.Kč. A navíc by se mohla ve městě rozšířit další kulturní nabídka. Například velké hudební koncerty. Dále by se určitě našli různí pořadatelé kteří by si takto vybavený areál pro své akce pronajali.Pane Maleček, na rozdíl od vás jsem v životě mnohokrát předvedl, že umím šetřit. Vy pouze dokazujete jedno, že radnice pod vašim vedení stále více utrácí ve vlastních nákladech a pokud investuje, tak za cenu dluhů. Asi to bude tím,že několika tisícům říkáte společně s p. Hujslem,že to jsou jenom malé peníze. J.Rovný

11.02.2013 | 14:52

Kultura a její náklady

Opět po delší době budu reagovat na toto téma. Začnu knihovnou, která se pod vedením paní Zábelové těší stále rostoucí návštěvnosti z řad občanů, ale především našich dětí. Náklady na její provoz jsou celkově 398.500,-Kč ročně. Z toho je plat + veškeré odvody paní knihovnice ve výši: 335.000,-Kč z této sumy je čistý plat cca:15.600,-Kč. Myslíte si, že tento plat je nadhodnocený. Já jsem opačného názoru, paní knihovnice má středoškolské vzdělání a v rámci knihovny se stará o mimoškolní aktivity mládeže, vzdělanost mládeže ve formě besed, předčítání apod. Je lehké něco kritizovat, když jsem s uvedenou činností málo seznámen, nebo nikoliv. Nákup knih je ve výši: 50.000,-Kč oproti jiným knihovnám velmi podfinancované a zbytek ve výši:13.000,-Kč roční náklady na provoz. Oblast kultury je v roce 2013 financována částkou 686.000,-Kč, z toho jde na celkový provoz budovy č.p.185 106.000,-Kč na energie, 130.000,-.Kč na dovybavení MSC, 20.000,- na drobné opravy ( kotelna ) a 430.000-Kč na roční kulturu ve městě. Z toho 250.000,-Kč je připraveno na Oslavy města, Hroznětínský bál, dětský den, vánoční strom apod., pro akce v MSC je připravena částka 180.000,-Kč, to je 15.000,-Kč měsíčně. Je samozřejmě možné veškerou kulturu zrušit a vrátit se zpět do dob minulých, ale v tom případě budeme ve městě pouze přespávat a celkový společenský život bude na bodě mrazu. Chcete vážení občané v takovém města žít? Martin Maleček-starosta Hroznětína

11.02.2013 | 13:06

Proč ne podpis ?

Tento názor není od věci. V případě, že by mě město garantovalo dotaci 1 mil. Kč ročně, tak by té kultury bylo ve městě rozhodně více. Určitě bych nedotoval žádné akce komerčního charakteru jako je nějaký candrbál a pod. Knihovnu bych rozhodně nezrušil. Ovšem knihovník který by mě stál měsíčně 27 000,-Kč by se musel pořádně otáčet. V plánu je za půjčení knih příjem 15 000,-Kč za rok. Nebudu spekulovat co tam paní knihovnice dalšího dělá. Pouze vím, že od chvíle kdy jsem začal požadovat větší efektivitu její práce tak mě téměř přestala zdravit.
Také nemohu zapomenout, že rada má komisi pro kulturu. Ta nás také něco stojí. Bohužel, až na zpravodaj jsem žádný další výsledek její práce nezaznamenal. Určitě by konzumenti místní kultury přivítali například alespoň půlroční plán kulturních akcí a další aktivity spojené s kulturou. Tak vážený(á) v pozici zastupitele nekritizuji kulturu, kritizuji přemrštěné náklady na ní. Pokud jde o Slunce, tak jste mimo. Nechám to mladším. J.Rovný

10.02.2013 | 15:34

Náklady

Z níže uvedeného je patrné, že levněji by vyšlo zprovoznění a využívání sálu v restauraci "SLUNCE".

10.02.2013 | 10:23

Kultura + Knihovna

Dost možná, že někdo nečetl návrh rozpočtu na úřední desce.
Tak pro informaci. Předpokládaný příjem v roce 2013.
Knihovna + Kultura = 185 000,-Kč
Výdaje, Knihovna + Kultura + úrok z úvěru = 1 234 500,-Kč
1 234 500 - 185 000 = náklady celkem 1 049 500,-Kč
Já doufám, že se za ty peníze alespoň někdo trochu pobaví. J.Rovný

06.02.2013 | 17:34