Postřehy

KORUPCE

29.03.2012
Postřehy >>

"Jen naivní občan si může myslet, že jeho městu se KORUPCE vyhýbá." Korupce má různé formy....zamyslete se občané

Ale město je teď daleko bezpečnější a korupce v Hroznětíně je nejspíše minulostí v teamu je přeci paní doktorka,která má vyštudovanou vysokou školu SNB.

 

Zpět

Komentáře

To přesahuje veškeré chápání průměrného člověka.

Dnešní jednání zastupitelstva byla tragikomická ukázka toho, že někteří lidé kteří se Vám ve volbách presentují jako ti kteří se budou o vás a vaše práva zajímat, jsou lidé bez charakteru a cti. Na jednání si nepřizvali právníka a tvrdili, že se ničeho nedopustili. Když jsem hodlal přítomné seznámit s tím kolik právních ustanovení bylo v neprospěch Vochozkových porušeno, byl jsem upozorněn, že mám dle jednacího řádu pouze dvakrát pět minut. Seděl jsem nad zákony tři dny. P. Maleček nerespektoval velké množství zákonů, a to opravdu za deset minut nešlo vysvětlit. Nehledě, že p. Maleček nezískal podporu žádného právníka. Prostě, žádný právník nebyl přítomen. On se totiž pod takové "svinstvo" žádný právník nedokázal podepsat. Pan Maleček neuvedl ani jediný odkaz na nějaký zákon, který by jeho jednání podporoval. Neustále opakoval něco o stavbě dočasné. Přitom nechtěl slyšet, že ani stavbu dočasnou nelze zrušit bez náhrady. Prostě něco tak neskutečného, že tomu stále nedokáží uvěřit. A závěr. Prý je možné Vochozkovi morálně odškodnit. To je opravdu již sci-fi. Tak, že občané budou platit škodu za to, že p. Maleček neumí a není schopen jednat morálně a v souladu s dobrými mravy. Lidi, to je opravdu jak z jiné planety. Paní Veverková sebevědomě prohlásila, že jsou Malečkovo koně. Odpověděl jsem jí, že ne, že jsou pouze Papouškové. Koně totiž, na rozdíl od Malečkovo papoušků používají vlastní rozum. J. Rovný

30.09.2014 | 21:42

Úřad na ulici.

Není to tak dlouho co p.Maleček někde odchytil (mimo úřad) jistého pána X, a opět ho začal přesvědčovat o tom, že bude muset podstoupit krátkodobé vystěhování z bytu který má od města v užívání. Předmětný byt se nalézá v domě bývalého mlýna. Nad bytem pána X, bydlí pán, jehož identitu tajit nehodlám. Je to náš „vážený a ctihodný“ p. Hujsl. Ještě v době kdy jsem byl starostou se po stížnostech paní Hujslové na hluk který přichází z bytu pod nimi, rada města rozhodla, že u Hujslů v bytě se provede izolace podlahy. Jak byla provedená celková rekonstrukce bývalého Mlýna, je již obecně známo. Doufám, že pro tuto chvíli postačí když uvedu, že protihluková izolace stropů, chybí ve všech bytech. Provedená izolace podlahy, ničemu nepomohla. Paní Hujslová si stěžovala i nadále. Vztahy mezi Hujslovými a paní s dětmi bydlící pod nimi se zhoršily natolik, že se nájemnice i s dětmi vystěhovala do bytu jiného. Na uvolněný byt následně získal smlouvu p. X a jeho přítelkyně, také s malými dětmi. Tato rodina pro zachování dobrých sousedských vztahů nechala za vlastní peníze ve „svém“ bytě nalepit na podlahy koberce. A to proto, že p. Hujslová, začala již také být alergická na hluk od podlahy, například když dětem něco upadlo. Když také začala p. Hujslové vadit i zapnutá varná konvice, rozhodli se pánové Maleček a Hujsl dát věci do pořádku. Vyrozuměli pána X o tom, že se bude muset s rodinou na krátko vystěhoval, a to proto, že se provede chybějící izolace stropu mezi byty. Tato izolace by se měla provést ve všech bytech zmíněného domu. Ale v těch nebydlí p. Hujsl. Proč tedy u p. Hujsla takové extra buřty? Nejdříve bydlel v prvním paneláku. Když se dokončila rekonstrukce mlýna, dostal byt v novém. Oni totiž ty byty vypadaly hodně dobře. V čem je ten pán Hujsl tak výjimečný, že vedle bytu také získal do pronájmu od města garáž, za kterou platil poloviční nájem. Pan Hujsl je od roku 1990 kdy se stal starostou, hlavním hybatelem místní komunální politiky. Společně s p. Kochem a p. Veverkovou se v roce 1994 sešli na společné kandidátce. Tehdy velice ochotně přenechal starostovský post, p. Veverkové. Zjistil totiž, že dělat starostu vyžaduje hodně práce. A tak dospěl k názoru, že bude jednoduší ponechat si své dobré zaměstnání s dobrým platem, a v zastupitelstvu čerpat pouze, ale stále nějaké menší výhodičky. Znáte to, nemusí pršet, stačí když kape. Ještě připomenu, že jeho jediný, „významný“ počin, z doby kdy byl starostou, bylo, že město prodalo 6000 m2, a rozestavěný k. dům za jeden milion Kč. Nabízí se otázka, proč je tedy pravidelně zvolen do zastupitelstva? Pan Hujsl je totiž obratný manipulátor. Svým intelektem vždy převyšuje ty, které na kandidátku soustředí. To, že si vzal do rady města pány Frieseckého, Krejzu a Pučila, hovoří za vše. Je to on, kdo stojí za „hvězdou“ zvanou Maleček. A když umíte takto pěkně dávat lidi k sobě, můžete bez nějaké větší odpovědnosti, vše v klidu ovládat a čerpat prebendy které vám veřejná funkce nabízí. Jako místostarosta, neudělá Malečkovi za korunu práce, a bere za to 18 tis. To je také důvod proč se nepodaly žádné žádosti o dotace, a proč se platí ve formě odměn p. Hruška. Jediné čemu se věnuje, je Sedlecký kaolin . Hlídá jeho zájmy a ne zájmy občanů. Přestože je vysokoškolák, stojí vždy jakoby v pozadí. Vystupuje nekonfliktně a řešení, větších problému nechává jiným. Prostě takový hodný a slušný člověk. Musím se přiznat, že také já jsem tomu věřil. Když ovšem p. Hujsl zjistil, že mne nebude nikdy ovládat , tak jako ostatní, zinscenoval můj odpal. V tomto mu výrazně pomohli příznivci p. Kocha. Bylo nutné mě umlčet z důvodu toho, že jsem odhalil prošustrované miliony, které se na Mlýně a domě služeb vyplatili za práce které nebyli nikdy udělané.
Pan Hujsl je hlavní režisér a protagonista politiky které se říká, ruka ruku myje, nebo také, dnes Já tobě, zítra ty mě.
A tak p. Maleček dostane do užívání služební byt, a panu Hujslovi se ten jeho opraví. A ani jednomu z nich přitom nevadí, že se jiný člověk s rodinou a malými dětmi musí stěhovat, tam a zpátky. A to jenom proto, že p. Hujsl a jeho paní nechtějí pochopit, že život v bytovém domě vyžaduje, především vzájemnou toleranci nájemníků. Pokud tuto toleranci v sobě nemají, a mají zvýšenou citlivost na hluk, měli by si pořídit izolované bydlení . V případě, že by naše město neřídila parta kamarádíčku, stěhoval by se p. Hujsl, a ne pán X. Ona totiž žádná protihluková izolace p. Hujslové nepomůže, a problémy budou pokračovat. Jestli je p. Hujsl při svých vysokých příjmech opravdu na tom tak špatně. Jsem ochoten pro zachování klidu pro rodinu p. X, vyhlásit pro p. Hujsla veřejnou sbírku. J. Rovný


20.09.2014 | 07:14

PŘEDVOLEBNÍ PROGRAM.

Pokud nahlédnete na stránky hroznětinskadrbna.cz
najeďte si na ÚVOD a podívejte se na spodní část této stránky,
kde naleznete PŘEDVOLEBNÍ PROGRAM uskupení,
které, takřka JEDNOMYSLNĚ řídí NAŠE město.
Zamyslete se a vyjádřete se, zda jej P L N Í ? !

Josef Šopejstal.

16.12.2012 | 22:48

Rozprodávání majetku města Hroznětín.

Vážení voliči.
Vzpomeňte si nebo se podívejte do FOTOGALERIE,
kde bude zveřejněn Volební program Sdružení nezávislých
kandidátů I., zda mají Zastupitelé města Hroznětín
od Vás mandát k rozprodeji majetku města !?

Na Veřejném zasedání zastupitelstva města Hroznětín
dne 8.10.2012 to chtějí Zastupitelé města udělat.

Josef Šopejstal.

05.10.2012 | 14:49

Korupční prostředí v České republice.

Úplatkářství se rozmáhá ve společnosti, ve které důležitou roli hrají protekce a známosti.
S korupcí ve svém okolí se letos setkala více než polovina občanů.
Z průzkumů vyplývá, že průměrná výše provize
ve veřejném prostoru je 15,72%.
55 % podnikatelů označilo důležitost kontaktů na úředníky
a politiky jako nezbytnou podmínku pro úspěšné podnikání.

Hroznětín je světlá výjimka, zde žádná korupce neexistuje.

Josef Šopejstal.

28.08.2012 | 07:55

Jak je možné zmanipulovat VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ?

Jednou z možností je oslovit pouze „vybrané“ firmy a nepřipustit účast firem, které by mohly nabídnout nižší cenu.
Toto je možné zajistit i tím, že výzvu zveřejníme v pátek
( následují 2 dny volna ) a uzavřeme další pátek.
Získáme takzvaně dostatečnou dobu pro podání nabídek.
Ve skutečnosti jde pouze o 5 pracovních dnů.

Přesně takto je vypsána výzva města Hroznětín –
viz http://e-deska.cz/hroznetin/
Veřejná zakázka stavební - Oprava fasády, výměna garážových vrat, odizolování domu č.p.286, Hroznětín.
Zveřejněno v pátek 09.08.2012.
Ukončení v pátek 17.08.2012.

Josef Šopejstal.

14.08.2012 | 14:06

Podmínky podporující korupci.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce

1/ Apatická veřejnost, nezajímající se o politiku a veřejné věci, nebo veřejnost, která podléhá tomu či onomu „vůdci“, veřejnost bez dostatečného vlivu na politiku.
2/ utajování informací, rozhodování, procesů a závislostí, nedostatek otevřenosti a transparentnosti.
3/ Nehospodárné užívání veřejných zdrojů.
4/ Zneužívání pravomocí vyplývajících z kontrolní činnosti veřejné správy.
5/ Přijetí nepatřičného daru, poplatku, úplatku, požitku – např. poskytnutí služebního bytu, automobilu apod.

Josef Šopejstal.

01.08.2012 | 09:51

Jak může vzniknout POKUŠENÍ.

Zákon nezákon, pokušení je prostě příliš velké !
„Nestačí jen tiše nekrást, musíte nahlas nekrást“!

Josef Šopejstal.

26.06.2012 | 23:02

Zase rozdělené zakázky.

Na Úřední desce – viz http://e-deska.cz/hroznetin/index.php?bck=%3C%3C+zp%ECt

jsou následující zakázky, které spolu bezprostředně souvisejí,
ale jsou rozděleny na dvě samostatné. Proč asi... ?,
No, nebude to proto, aby nebyly překročeny limity !!! ???

1/ Přestavba plynové kotelny v Základní škole.
2/ Změna způsobu vytápění bytového domu č.p. 315,328,328 Hroznětín.

Povšimněte si prosím, že vchod č.p. 328 bude mít kotelny dvě,
vchod 329 nebude mít nic.

A zase lhůty pouze 9 dnů.

V " Metodice zadavatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" -
viz - http://www.stavebnionline.cz/maly_rozsah.asp?ID=2&Pop=0&IDm=2656750&Menu=Zak%E1zky%20mal%E9ho%20rozsahu

je mimo jiné uvedeno :
Lhůty při zadání veřejných zakázek malého rozsahu.
Zákonem lhůty definovány nejsou, ale zadavatel musí (resp. měl by) stanovit lhůty (zejména lhůtu pro podání nabídek) s ohledem na rozsah a složitost veřejné zakázky tak, aby lhůta poskytovala vyzvaným dodavatelů dostatečný prostor pro vypracování jejich nabídky. Za zcela obvyklou a dostatečnou lhůtu lze považovat lhůtu 10 dnů ode dne doručení poptávky (výzvy) zadavatele ....

Naše GENERALITA 10 ti denní lhůtu opět NEDODRŽELA.

Josef Šopejstal.

20.06.2012 | 13:31

Korupční rizika na radnicích?

Že by skutečně neexistovala ?
viz - http://www.bezkorupce.cz/2012/01/korupcni-rizika-na-radnicich-ze-by-skutecne-neexistovala-2/

Prvních sedm měst a obcí už v říjnu 2011 kývlo na nabídku občanského sdružení Oživení a zapojilo se do jeho projektu, který na radnicích mapuje rizikové oblasti s vyšším korupčním potenciálem.
»Sedm statečných« měst a obcí ( města Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun a Černošice, obce Psáry, Srch a Tisá ), které se jako první v zemi rozhodly podstoupit protikorupční audit v režii expertů sdružení Oživení i dalších přizvaných specialistů, se pro tento krok zpravidla snadno nerozhodovalo.

Audit je placenou službou, která u sedmi měst a obcí, jež si ji v říjnu 2011 objednaly, má být ukončena v červnu 2012. Přičemž se vůbec netýká činností spojených s přeneseným výkonem státní správy. Obce za audit platí podle své velikosti: od 20 000 Kč ( při počtu obyvatel pod 10 tisíc ).

Šušká se, že i město Hroznětín, které korupci jednoznačně vylučuje, se možná k této aktivitě přihlásí. - více na : http://www.bezkorupce.cz/nase-temata/

Josef Šopejstal.

15.06.2012 | 14:33

Podobenství ?

Nic jsme nevěděli, nic jsme neslyšeli.
David Rath kraj vedl velmi autoritativním způsobem a málokdo ze členů rady byl ochoten vyjádřit odlišný názor……….
viz http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-domova/nic-jsme-nevedeli-nic-jsme-neslyseli-464806

Přečtěte si Zápisy z Rady města Hroznětín.
viz http://e-deska.cz/hroznetin/index.php?slozka=2752

Všechny projednávané body ( od počátku roku 2012 jich bylo 102 ), až na tři výjimku, jsou přijímány jednohlasně. Výjimku tvoří tři projednávané body, kdy nebylo usnesení jednohlasné. Jednalo se o Vlajku pro Tibet, Elektronický hlasovací systém MINISTR a umístění zápisů z Rady města na e-desce.

Josef Šopejstal.

18.05.2012 | 10:24

Z veřejně dostupného zdroje.

Zápis ze zasedání Rady města č.14 ze dne 07.05.2012 -
viz http://e-deska.cz/hroznetin/big/59301.doc
Přítomni: p. Maleček, RNDr. Hujsl, p. Pučil, p. Krejza, p. Friesecký.

Z veřejně dostupného zdroje jsme se dozvěděli :
1/ V rámci údržby bytového fondu bylo vypsáno poptávkové řízení na vymalování vchodů domu č.p.315,328,329 Hroznětín.
Vítězná firma nabídla cenu 66.334,-Kč, včetně DPH.

2/ V rámci údržby bytového fondu bylo vypsáno poptávkové řízení na vymalování vchodu domu č.p. 2 Hroznětín.
Stejná ( vítězná ) firma nabídla cenu 21.554,-Kč, včetně DPH.

3/ V rámci údržby bytového fondu bylo vypsáno poptávkové řízení na vymalování vchodu domu č.p. 22 Hroznětín.
Stejná ( vítězná ) firma nabídla cenu 13.263,-Kč, včetně DPH.

Celková cena za vymalování 5-ti vchodů je 101.124,-Kč.

Malování vchodů bytových domů v majetku města je rozděleno do tří zakázek.
Není v tom něco podivného ? Co tím Rada města zamýšlí ?
O důvodu "DĚLENÍ ZAKÁZEK" jsme již psali.
Každý si udělejte svůj úsudek.

Josef Šopejstal.

16.05.2012 | 08:35

Pro občana J.J.

Pokud se chcete pobavit, čtěte i ostatní soubory POSTŘEHŮ.
Příjemnou zábavu.
Josef Šopejstal.

11.05.2012 | 22:09

Pro občana J.J.

Veřejné zakázky by měly být vypisovány transparentně.

Výzvy nebo podmínky zadávacího řízení mohou být zneužity pro diskriminaci v soutěži a preferenci předem vybraného dodavatele. Rovněž pravidla neumožňují účast uchazeče, který nebyl vyzván k podání nabídky, což může ještě více směřovat k manipulaci při výběru dodavatele.
Například zadavatel může vyzývat pouze zájemce, u kterých je jistota, že přistoupí na zmanipulovanou soutěž s vidinou úspěchu
v budoucích soutěžích.
Mohou se tak objevovat nevhodná nebo nejasná hodnotící kritéria, velmi krátké soutěžní lhůty nebo neodborné hodnocení a posuzování nabídek.
Zakázky na stejnou činnost jsou rozděleny na více menších, zejména proto, aby se zadavatel dostal do nižšího limitu.
Pravděpodobnost rizika, že bude zakázka zmanipulována je vyšší
u menších zakázek, kdy má celé zadání zakázky v kompetenci pouze jedna osoba, ve většině případů Starosta, popřípadě jednobarevná Rada města.
Josef Šopejstal.

11.05.2012 | 22:06

Pro občana J.J.

Víte, jaký je rozdíl mezi našimi politiky a mafií ?
„Mafie má svoje zásady, svá pravidla, svoji čest. Drží slovo,“
ale Veřejnou zakázku vypisují a organizují zaměstnanci státu, představitelé obcí, jménem státu, jménem obce.
Avšak ti nemají a nikdy nebudou mít se státem,
s obcí, totožné zájmy!
Josef Šopejstal.

07.05.2012 | 20:54

Pro občana J.J.

Nenechte se šidit v „CINKNUTÝCH“ zakázkách.

Josef Šopejstal.

06.05.2012 | 22:03

Pro občana J.J.

Občane J.J. již Vás někdy napadlo se zeptat na
„Klíčové dokumenty o zakázkách“
Například :
Jak jsou ukončeny zakázky (předávací protokoly, vyrovnání závazků, vyhodnocení dodavatele, konečná cena atp.)
Neměl by to být podnět pro činnost Kontrolního výboru ?

Josef Šopejstal.

06.05.2012 | 21:17

Pro občana J.J.

Potrefené korupčnické husy se začínají ozývat.
Nepřekvapuje mě, že se korupčníci bojí a kopou kolem sebe. Ukazuje to na fakt, že se naše protikorupční snahy neminuly účinkem.

Josef Šopejstal.

06.05.2012 | 20:56

Co a proč je nutné sledovat?

Veřejné zakázky :
1/ Jsou vyhlášeny zbytečné nebo předražené zakázky.
2/ Jsou diskriminačně nastaveny soutěžní podmínky o zakázku – „zakázky šité na míru“, takže je prakticky znemožněna rovná soutěž.
3/ Dochází k podvodům či manipulacím při výběru dodavatele (krátké termíny pro předložení nabídek, nerovný přístup k uchazečům, nevhodná hodnotící kritéria, neobjektivní nebo podjaté hodnocení nabídek).
4/ Uzavřená smlouva je pro zadavatele nevýhodná nebo jsou podstatně změněny smluvené podmínky oproti původnímu zadání (navyšování ceny, podstatné změny v dodacích podmínkách nebo rozsahu plnění, vícepráce ).
5/ kontrola zadávání a plnění smlouvy je nedostatečná nebo podjatá.

Více najdete na : http://www.bezkorupce.cz/netolerujte-korupci/

Josef Šopejstal.

18.04.2012 | 21:27

NETOLERUJTE KORUPCI!

MONITORUJTE S NÁMI KORUPČNÍ PŘÍPADY.
Korupce může nabývat mnoha podob a může se vyskytovat v nepřeberném množství situací a oblastí. Jednou z opravdu kritických oblastí jsou veřejné zakázky. Představují primární oblast obchodních vztahů mezi veřejným sektorem a soukromými firmami. Z tohoto důvodu jsou veřejné zakázky atraktivním nástrojem pro realizaci korupčních transakcí, kdy se skrze neefektivní či zbytečné zakázky vyvádí prostředky z veřejných rozpočtů. Skoro denně jsme svědky nových a nových případů podezření ze zneužívání veřejných zakázek a přes veřejné zakázky jsou alokovány významné veřejné prostředky (cca. 600 mld. ročně). Proto je žádoucí, aby se veřejnost začala o tuto oblast více zajímat a sledovat, zda jsou zadávány a realizovány v souladu s veřejným zájmem.

Josef Šopejstal

17.04.2012 | 21:46

Co si o korupci myslí Karel Janeček.

Co si o korupci myslí Karel Janeček, předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci.
„Korupce je nejhorší forma krádeže, co existuje, naprosto devastuje ekonomiku, a tím i celou společnost," říká Karel Janeček, matematik, podnikatel a předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci.
„Dosahuje odhadem poloviny ročního deficitu, a když se takové prostředky ukradnou, samozřejmě chybí jinde. Musejí se zvyšovat daně, lidem se žije hůř," dodává.

Více najdete na : http://aktualne.centrum.cz/rozhovory/clanek.phtml?id=739646

Josef Šopejstal.

12.04.2012 | 20:27

Protikorupční linka 199.

http://www.protikorupcni-linka.cz/cs/Statni-sektor/Kraje--Mesta--Obce/?PHPSESSID=f8j3t2kq07icofaf57p33edeag3q941q

Spoluobčané !
Na výše uvedené adrese můžete formou zabezpečeného formuláře podat zjištění či podezření ze špatného hospodaření na obecním, městském či krajském úřadu.

Vaše podání bude automaticky zpracované a předáno příslušným kontrolním úřadům. Systém umožňuje plnou anonymitu. V případě,
že oznamovatel chce zůstat utajen, jeho přístupové adresy na síť internet se nestanou součástí spisů státní správy a nebudou
v databázi archivovány.

Příklady oznámení:
1.Podezření ze zadávání zakázek pro město, obec či kraj nevýhodných.
2.Úředníka, jehož majetek dle Vašeho mínění neodpovídá příjmům
ve státní správě.
3.Firmy nebo manažera, kteří se veřejně chlubí (chlubili),
že poskytují úplatky za účelem získávání veřejných zakázek,
s uvedením odboru krajského, městského či obecního úřadu.

Protikorupční linka umožňuje občanům upozornit na nepravosti
v komunální správě. Je plně automatická a ctí právo na ochranu zdroje. V případě, že si vkladatel nepřeje sdělit své jméno
a kontakt, mezinárodní správce nearchivuje a nezpracovává žádná data, která by Vás mohla ztotožnit. Žádosti o vydání IP adres počítačů oznamovatelů k rukám PČR ani jiným složkám nejsou zahraničním správcem akceptovány.

Protikorupční linka je zde pro občany a ctí jejich právo na diskrétnost. Občanům uvádějícím svou identitu zaručujeme právní
i mediální pomoc v případě nečinnosti či jiného nepříznivého
chování ze strany prošetřujících státních orgánů.

Josef Šopejstal.

05.04.2012 | 14:08

Protikorupční linka 199.

Protikorupční linka 199 byla zřízena jako speciální protikorupční telefonní linka v rámci Strategie vlády v boji proti korupci.
Linka poskytuje právní pomoc občanům, kteří se setkali s individuálním případem korupce zejména na straně představitelů veřejné moci.

Leták linky 199,naleznete např. na stránkách města Horní Slavkov. http://www.muhslavkov.cz/

Josef Šopejstal.

04.04.2012 | 14:00

A ještě jednou !

Co je to korupce ?

Korupce není sice v českém právním řádu pojmově definována, ale na základě mezinárodních dokumentů lze dospět k přesnému širšímu či užšímu vymezení.

Radou Evropy přijatá Občanskoprávní úmluva proti korupci, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2003, hovoří o korupci jako o: „přímém či nepřímém vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.“
Josef Šopejstal.

03.04.2012 | 14:22

Co je to korupce?

Korupce je zneužitím pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či státní úředníky nebo o osoby jim blízké), jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny.

Nejběžnějším typem je "drobná" korupce praktikovaná (často špatně placenými) úředníky veřejné správy. Pokud však není řešena, malé úplatky narůstají a roztáčejí korupční spirálu. Drobná korupce komplikuje každodenní život a věrně odráží závažnější formy korupce na vyšších úrovních. Právě korupční symbióza politické elity s vlivnými ekonomickými skupinami je pro fungování demokratického systému největším nebezpečím.

České trestní právo obsahuje tři skutkové podstaty korupčního jednání: přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství. Nicméně faktem zůstává, že existují "korupční praktiky", které podle litery trestního práva trestným činem nejsou.

Josef Šopejstal.

02.04.2012 | 14:31